FAST-TRADING

GOLD gần hoàn thành cấu trúc sideway

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, VÀNG vẫn đang duy trì trong trạng thái sideway và chưa có sự xuất hiện của xu hướng mới, ở bài viết trước, chúng ta vẫn đang đánh giá GOLD có khả năng đang kỳ vọng sẽ vẫn còn giảm trong thời gian tới.

Hiện tại nếu chúng ta đánh nhãn sóng từ vùng đỉnh 1959 thì GOLD đã chạy đủ 5 sóng và đang trong quá trình hoàn thành cấu trúc sideway và mô hình đi ngang cũng đã gần như hoàn thành và dự kiến sẽ kết thúc trong nay mai.

Chúng ta sẽ đứng ngoài theo dõi và chờ xu hướng mới xác nhận. Còn nếu xem xét giao dịch thì có thể giao dịch trong khung đi ngang này nhưng phải hạ volume giao dịch để an toàn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.