Paulhdvn

Vàng bắt hồi được chưa?

Giá lên
Paulhdvn Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như plan tuần trước, giá đã đến mục tiêu, 1821
Hiện tại giá đang phản ứng với poi 1810.08
poi này thấy khó giữ để có thể đẩy vàng lên,
Khi về h1 thì thấy poi này cũng có quét thanh khoản rồi bos. có thể xem xét buy theo pullback lên
Như xét cấu trúc h1 thì để đáy mới này được xác nhận thì cần lên quét mức 1827.87
Giao dịch đang hoạt động:
vàng tăng 21 giá
theo OF thì thấy poi hiện tạo gần nhất là 1838
entry tại m1
Giao dịch đang hoạt động:
thiết lập bán tại poi 184x
Giao dịch đang hoạt động:
thiết lập bán
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Giao dịch được đóng thủ công:
giá chỉ về chạm cầu m5 rồi bật lên
Giao dịch được đóng thủ công:
chạm entry xuống 2 giá rồi BE
Bình luận:
vàng đã pullback lên đến swing h1. liệu sang tuần vàng có điều chỉnh giảm

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.