Muhan_F1

Chiến lược giao dịch Vàng tiếp theo sau dự đoán chính xác

Muhan_F1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell XAUUSD: 1893 -1895 Scaping
Cảm giác Vàng đang rất muốn đục thủng mốc cản tiếp theo 1985, nếu bây giờ buy sẽ không phải là hướng đi hay, thay vì thế chúng ta nên chọn 1 vùng đẹp để sell sẽ hợp lý hơn. Mốc kháng cự 1900
Bình luận:
Thị trường vẫn có 1 xu hướng đẹp
Bình luận:
Thị trường Vàng đang có nhiều sự yên lặng nhẹ

✅ Join the group for knowledge exchange and guidance in trading:

t.me/+cwpIB8HulvQ4MmNl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.