Muhan_F1

Chiến lược Sell Vàng

Giá xuống
Muhan_F1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell XAUUSD: 1904-1907 Scaping
Cảm giác Vàng đang rất muốn đục thủng mốc cản tròn 1900, nếu bây giờ buy sẽ không phải là hướng đi hay, thay vì thế chúng ta nên chọn 1 vùng đẹp để sell sẽ hợp lý hơn. Mốc kháng cự 1910
Bình luận:
Thị trường đã đi xuống 2 giá
Bình luận:
Thị trường bước đi không có nến xác thực để vào điểm
Bình luận:
Thị trường sập như dự báo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.