Muhan_F1

Phân tích kỹ thuật Vàng theo DXY và Kháng cự Hỗ trợ

Muhan_F1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo phân tích Vàng sẽ về mốc hỗ trợ 1896 và sau đó bật lên mốc kháng cự 1910. Hãy đón ở 2 điểm này
Bình luận:
Thị trường vẫn lưỡng lự
Bình luận:
Thị trường Vàng đã xác nhận nến đi xuống tiếp nhé AE
Không có nến để BUY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.