NgocSon_SM

Vàng 4/1 - Buy ngắn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng buy ngắn giá hiện tại.
XAUUSD xu hướng chính vẫn là giảm.
Tuy nhiên sau một nhịp giảm sâu vào tối ngày hôm qua thì hiện tại vàng đang có sự điều chỉnh nhẹ.
Trong ngày hôm nay có thể vàng sẽ hồi về vùng 1810 sau đó có thể tiếp tục đi xuống.
Khuyến nghị buy ngắn giá hiện tại 1803, SL: 1797, TP: 1810
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.