NgocSon_SM

Vàng 29/12 - Chờ sell xuống

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng chờ đợi cơ hội sell xuống.
XAUUSD ngày hôm qua sau khi quét lên vùng 1820 giá đã quay đầu giảm trở lại.
Trong ngày hôm nay có thể vàng sẽ có một nhịp điều chỉnh nhẹ sau đó tiếp tục đi xuống.
---
Khuyến nghị chờ sell xuống giá 1813-1815, SL: 1820, TP: 1802,1790
Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.