FAST-TRADING

GOLD kết thúc 5 sóng giảm ngắn hạn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ở bài nhận định trước, mặc dù kỳ vọng VÀNG sẽ bật trở lại tại vùng 185x nhưng do áp lực nâng lãi suất quá lớn nên đã tiếp tục đạp giá rơi tiếp tục trong 2 ngày gần đây.

Trong giai đoạn hiện tại, VÀNG đang chịu áp lực bán mạnh khi kỳ vọng nâng lãi suất mạnh lên 0.75 điểm trong đêm nay khi lạm phát ngày một tăng mạnh hơn, hiện tại mức lạm phát hiện tại đang ở 8,6% và dự kiến sẽ có thể tiếp tục tăng.

Nếu đánh nhãn sóng trong giai đoạn này ta sẽ thấy đợt giảm từ đỉnh 188x đã chạy đủ 5 sóng và có thể sẽ có đợt kết thúc sóng trong chiều tối nay. Chúng ta có thể cân nhắc Buy quanh vùng 1806 - 1814 với mức mục tiêu tại 183x. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1800.

Lưu ý rằng, hiện tại đang giao dịch nghịch xu hướng, vì vậy nên cân nhắc hạ volume đi 1/2.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.