OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Chúng ta đã tiếp tục chặng đường tăng giá của mình từ cắn cứ tại xu hướng (3), các mức mua hoàn thanh qua từng giai đoạn. Điều này tôi đã update xuyên suốt những xuất bản hàng ngày, tôi sẽ nhắc lại một số xuất bản gần đây ở bên dưới.
- Thị trường sẽ không di chuyển đường thẳng, điều chỉnh xảy ra từ khu vực điểm giá 1960-1965 -> tiệm cận xu hướng (2). Chúng ta không thể mua hàng khi tiệm cận những khu vực áp lực lớn và điều chỉnh.

- Những hỗ trợ tốt cho việc mua hàng sau điều chỉnh nên là 1900 - 1890, ngoài ra những hỗ trợ Trung bình như 1935-1925 sẽ phải kết thúc sớm sau khi phản ứng không tích cực.

- Việc bán hàng cho con sóng điều chỉnh cần được kiểm soát khối lượng và luôn ghi nhớ khi xu hướng (2) bị hỏng, chúng ta có một giai đoạn tăng giá mới nối tiếp.

Good luck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích nhé :)

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
FB: www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Telegram: t.me/csg2019
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.