BestSC

Tiếp Diễn Xu Hướng - Vị Trí Bán Hàng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Sau khi 1935 bị phá vỡ từ nhịp điều chỉnh về 1925 ngày hôm qua thì giờ đây 1935 trở thành một hỗ trợ tiếp diễn.
"Bạn có thể mở những khung giá nhỏ hơn để thấy điều này, tôi cũng sẽ nhắc lại xuất bản ở bên dưới"

- Những vị thể mở mua hàng sớm cũng cần được kiểm soát Volume, 1935 là hỗ trợ nhưng nó không thực sự mạnh khi thiếu những hợp lưu cần thiết.

- Chúng ta cần điều chỉnh để có thêm những vị trí mua hàng tại 1925 - 1900

- Trường hợp duy nhất khi Hỗ Trợ 1 bị hỏng chung ta phải đợi xác nhận tại Hỗ Trợ 2 để có thể đánh giá, đưa ra quyết định xu hướng (3) bị hỏng và đấy là một đợt sóng điều chỉnh hay là đảo chiều giảm giá xảy ra.

- Mục tiêu vẫn là tăng giá cho đến 1965

- Có thể thử bán hàng khi tiệm cận xu hướng (2), điểm giá 1965. Nó sẽ xảy ra phản ứng mạnh mẽ mà việc giữ hay kết thúc sớm những vị thế mở là quyết định của từng cá nhân

Good luck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích nhé :)

Môi Trường Tiền Rẻ

Nhà xuất bản, sáng lập Chuyensaugold.com
Group: www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Telegram: t.me/csg2019
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.