FAST-TRADING

GOLD CHỜ BREAK TIẾP DIỄN XU HƯỚNG TẠI MỐC 2000

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, GOLD tiếp tục tăng và quay trở lại mốc đỉnh mọi thời đại (2000.xx). Việc quay trở lại vùng đỉnh này sẽ là 1 cột mốc quan trọng với giá Vàng trong tương lai, nếu như giá vượt khỏi mốc 2000 này lần nữa thì khả năng sẽ tiếp tục tăng đến vùng 2010 - 2016.

Nếu xét về các yếu tố vĩ mô thì chỉ số đồng đô DXY đang trong xu hướng giảm, điều này cho thấy xác suất xu hướng tăng của cậu VÀNG sẽ vẫn còn. Nếu chúng ta quan sát cấu trúc hiệu chỉnh sáng nay thì vùng 2000.13 đang là cột mốc quan trọng, nếu như giá có thể phá qua khỏi mốc này, thì xu hướng tăng sẽ tiếp tục kéo dài.

Chúng ta sẽ chờ giá breakout khỏi vùng 2000.13 và chờ Buy tại vùng 1996 - 1997 với mục tiêu ngắn hạn tại 2010 - 2016.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.