FAST-TRADING

GOLD hoàn thành cấu trúc 5 sóng tích luỹ

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Rạng sáng nay FED đã công bố lãi suất tăng thêm 0.75 điểm để tiếp tục chiến lược khống chế lạm phát, trong bối cảnh này, khả năng lãi suất sẽ tiếp tục được nâng lên mức trên 4% tính đến cuối năm 2022.

Nếu quan sát cấu trúc sóng kể từ đợt trước khi FED họp thì giá đã chạy đủ 5 sóng tích luỹ bên trong, ngoài ra chúng ta có thể đêm qua đã có 1 lần phá vỡ giả tại vùng đỉnh 1677 - 1679, tín hiệu phá vỡ giả này cho thấy áp lực Bán vẫn còn rất lớn đối với VÀNG. Tuy nhiên, với cấu trúc phá giả này sẽ còn 1 trường hợp là nếu GOLD có thêm 1 lần phá qua vùng này thì sẽ tăng trở lại.

Chiến lược giao dịch hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục đứng ngoài theo dõi chờ xác nhận xu hướng vì trong hôm nay xu hướng mới sẽ được xác nhận.

Mạo hiểm hơn có thể chờ giá Breakout khỏi vùng 1664 để Buy ngắn đến vùng 1677 - 1679, có thể quản lý dừng lỗ tại 1655.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.