DubaiSC

Tìm cơ hội bán vàng trên thị trường

SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mức Fibonacci phù hợp với mức quan trọng, sau khi kiểm tra lại mức đó và một cuộc biểu tình diều hâu sắp tới của USD sẽ là một thực tế, một khi Thị trường Mỹ mở cửa, điều này sẽ cho chúng ta một cơ hội khác để bán khống vàng một lần nữa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.