DubaiSC

EUR/JPY trong ngày : khi 144,02 là điểm hỗ trợ, trông chờ 145,9

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 144,02.

Khuyến nghị :
Khi 144,02 là điểm hỗ trợ, trông chờ 145,97.

Kịch bản thay thế:
Dưới 144,02, kỳ vọng 143,31 và 142,89.

Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 144,56 và 144,22)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.