FAST-TRADING

GOLD đảo chiều, chờ ăn sóng 5 cuối

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên thứ 6, sau sự sụp đổ của ngân hàng SVB, GOLD đã quay đầu bật tăng trở lại khi lo ngại sự suy thoái domino của hệ thống ngân hàng tại Mỹ. Hiện tại, xu hướng của VÀNG vẫn còn khả năng vẫn trong xu hướng tăng.

Nếu đánh nhãn sóng từ đợt đảo chiều tại vùng đáy 1810 thì GOLD đã chạy được 4 sóng, với sóng 3 là sóng mở rộng, cùng với đó, ở mô hình sóng 2 khi đã là dạng tam giác thì xác suất sóng 4 sẽ không xảy ra dạng này, trước mắt chúng ta có thể giả định mô hình sóng 4 sẽ có dạng A-B-C với sóng C dự kiến sẽ test lại vùng 1866 - 1872 lần nữa.

Chúng ta có thể xem xét Buy quanh vùng này với mục tiêu tại 1889 - 1894.
Có thể quản lý dừng lỗ tại 1854.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.