HoangNgocThanh

CHIẾN LƯỢC BÁN KHỐNG KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Giá xuống
CBOT:ZM1!   Hợp đồng tương lai Bột Đậu nành
Sau thời kì lạm phát, giá cả hàng hóa phải về giá trị thực của nó
Khuyến nghị lệnh bán khống ZMH2023 tại 460
Chốt lời vùng 320-350
Cắt lỗ vùng 500-520

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.