Kênh

Ý tưởng Giao dịch 2
Scripts 48

Dự đoán và phân tích

Kênh

Kênh là các chỉ báo xu hướng theo dải, thường là trễ, gồm đường trên và đường dưới, cách đường trung bình (thường được gọi là điểm giữa) một khoảng bằng nhau. Vùng giữa các đường này là kênh. Chúng thường được sử dụng cho các chu kỳ theo ngày nhưng phù hợp cho bất kỳ chu kỳ nào. Cách sử dụng đơn giản để hiểu. Điểm phá vỡ của đường trên hoặc dưới - vốn tương đối hiếm - chỉ ra các tín hiệu giao dịch có thể dựa trên điểm mạnh khác thường so với điểm yếu khác thường.
 
Các điều kiện quá mua và quá bán có thể xảy ra khi giá chạm đường trên hoặc đường dưới. Kênh di chuyển ngang với giá dao động xoay quanh trung điểm để xác định một xu hướng phẳng. Có một số loại chỉ báo kênh, thường được đặt tên theo người tạo ra chúng, chẳng hạn như Kênh dải Donchian, the Kênh Keltner và các kênh giá khác. Có thể thực hiện một số sửa đổi cho từng đường trong số đó và để giảm số lượng tín hiệu giả. Có thể sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác.