Sản xuất dầu khí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
19.871B
Giá trị vốn hóa thị trường
83.230K
Khối lượng
−3.42%
Thay đổi
+1.81%
Hiệu suất Tháng
+29.36%
Hiệu suất Năm
+36.23%
Hiệu suất YTD
          
PGR PHOENIX GLOBAL RES
14.05-3.77%-0.55Bán84.230K19.871B-5.6263.00
Tải thêm