Phát triển Bất động sản

Các công ty của Các công ty Argentina hoạt động trong một ngành: phát triển bất động sản

Danh sách sau có Các công ty Argentina hoạt động trong cùng ngành, phát triển bất động sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như CONSULTATIO SA hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như GCDI SA, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IRSAIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
944.896 B ARS1261.050 ARS−1.96%198.499 K0.8712.93%Tài chính
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
944.896 B ARS1148.000 ARS−4.89%1.165 K1.9012.93%Tài chính
CTIOCONSULTATIO SA
805.467 B ARS1964.500 ARS−1.73%10.207 K0.4322.7786.26 ARS+505.60%0.00%Tài chính
CADOCARLOS CASADO SA
64.432 B ARS532.500 ARS−2.29%2.846 K0.250.00%Tài chính
GCDIGCDI SA
28.693 B ARS31.350 ARS+0.48%698.764 K0.49−9.93 ARS+64.60%0.00%Tài chính