Viễn thông không dây (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
5762.982B
Giá trị vốn hóa thị trường
105
Khối lượng
+1.14%
Thay đổi
+2.74%
Hiệu suất Tháng
+16.04%
Hiệu suất Năm
+15.66%
Hiệu suất YTD
           
VOD VODAFONE GROUP
3560.001.14%40.00Sức mua mạnh105373800.005762.982B422.548.39
Tải thêm