Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

12
Cổ phiếu
183.901B
Giá trị vốn hóa thị trường
44.782K
Khối lượng
+0.09%
Thay đổi
−0.92%
Hiệu suất Tháng
+100.34%
Hiệu suất Năm
+47.82%
Hiệu suất YTD
          
CELU CELULOSA ARGENTINA
22.250.68%0.15Theo dõi36.161K2.246B
CRE3W CRESUD SACIFYA COM ARS1(S/R 05/03/2021)
40.704.23%1.65Bán7.761K
CRES CRESUD SACIFYA
95.70-1.75%-1.70Bán130.271K56.620B
INTR CIA INTRODUCTORA
17.000.00%0.00Mua7612.895B
INVJ INVRS JURAMENTO SA
21.80-2.24%-0.50Mua6.035K15.430B
LEDE LEDESMA AGRICOLA
56.900.35%0.20Mua6.893K25.020B
MOLA MOLINOS AGRO SA
1057.002.57%26.50Mua38551.709B
MORI MORIXE HERMANOS
16.400.61%0.10Theo dõi73.104K4.951B
RIGO RIGOLLEAU SA
120.500.00%0.00Bán2017.480B
ROSE INSTITUTO ROSENBUC
11.502.22%0.25Sức mua mạnh3.070K489.709M
SAMI SAN MIGUEL SA
132.500.38%0.50Mua14.898K5.798B-57.06
SEMI MOLINOS JUAN SEMIN
5.790.17%0.01Mua32.085K1.263B
Tải thêm