Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Investment Banks/Brokers

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Investment Banks/Brokers. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABEAUSTRALIAN BOND EXCHANGE HOLDINGS LIMITED
0.021 AUD−4.55%100K0.722.366M AUD−0.06 AUD0.00%Tài chính
ASXASX LIMITED
65.00 AUD−1.17%269.495K0.4512.584B AUD26.542.45 AUD−3.12%3.51%Tài chính
Theo dõi
BFGBELL FINANCIAL GROUP LIMITED
1.335 AUD0.00%11.238K0.05424.394M AUD17.610.08 AUD−44.91%5.24%Tài chính
EZLEUROZ HARTLEYS GROUP LIMITED
0.845 AUD+0.60%268.27K3.29130.704M AUD16.100.05 AUD−84.50%7.10%Tài chính
FNXFINEXIA FINANCIAL GROUP LIMITED
0.225 AUD−6.25%3.3K0.1011.003M AUD6.990.03 AUD+318.18%8.89%Tài chính
IAMINCOME ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED.
0.090 AUD0.00%2.027K0.0029.778M AUD−0.04 AUD+30.47%0.00%Tài chính
INVINVESTSMART GROUP LIMITED
0.155 AUD+3.33%286.762K16.0722.115M AUD−0.01 AUD−607.14%0.00%Tài chính
NSXNSX LIMITED
0.023 AUD+4.55%10.064K0.2313.849M AUD−0.01 AUD+15.93%0.00%Tài chính
OFXOFX GROUP LIMITED
1.530 AUD+0.66%73.136K0.37380.51M AUD12.040.13 AUD+53.50%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
RZIRAIZ INVEST LIMITED
0.375 AUD−2.60%49.002K1.7135.042M AUD−0.04 AUD+11.96%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SWFSELFWEALTH LIMITED
0.145 AUD0.00%24.425K0.1733.974M AUD0.00%Tài chính