Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Major Banks

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Major Banks. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABAAUSWIDE BANK LTD
4.98 AUD+0.40%42.103K0.87229.457M AUD8.950.56 AUD8.67%Tài chính
ANZANZ GROUP HOLDINGS LIMITED
28.10 AUD+0.79%8.583M1.6983.727B AUD12.402.27 AUD6.28%Tài chính
Theo dõi
BFLBSP FINANCIAL GROUP LIMITED
7.23 AUD−0.14%43.893K3.773.383B AUD7.191.01 AUD10.17%Tài chính
BOQBANK OF QUEENSLAND LIMITED.
5.88 AUD−0.34%1.615M0.933.885B AUD38.660.15 AUD6.95%Tài chính
Bán Mạnh
CBACOMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.
114.62 AUD−1.99%3.282M1.64195.656B AUD20.395.62 AUD3.85%Tài chính
Bán Mạnh
HGHHEARTLAND GROUP HOLDINGS LIMITED
1.165 AUD−1.69%3.277K0.17848.08M AUD9.060.13 AUD10.74%Tài chính
Mua
NABNATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
33.61 AUD+0.36%6.625M1.53103.929B AUD14.702.29 AUD4.99%Tài chính
Theo dõi
WBCWESTPAC BANKING CORPORATION
25.89 AUD−0.04%10.506M1.4490.296B AUD13.601.90 AUD5.48%Tài chính
Theo dõi