Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Pharmaceuticals: Major

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Pharmaceuticals: Major. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACRACRUX LIMITED
0.058 AUD0.00%71.739K0.6416.822M AUD−0.00 AUD+95.62%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AFPAFT PHARMACEUTICALS LIMITED
3.19 AUD−0.62%1700.37337.817M AUD32.570.10 AUD−3.69%0.32%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ALAAROVELLA THERAPEUTICS LIMITED
0.175 AUD+2.94%1.426M0.54161.683M AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
ANRANATARA LIFESCIENCES LTD
0.022 AUD0.00%100.003.694M AUD−0.02 AUD+28.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ATHALTERITY THERAPEUTICS LIMITED
0.004 AUD−20.00%73.694M35.5417.531M AUD−0.01 AUD+41.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AVEAVECHO BIOTECHNOLOGY LIMITED
0.003 AUD0.00%1.818M1.139.508M AUD−0.00 AUD+4.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BIOBIOME AUSTRALIA LIMITED
0.295 AUD−1.67%326.427K0.5862.536M AUD−0.01 AUD+38.16%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BOTBOTANIX PHARMACEUTICALS LTD
0.185 AUD+2.78%1.441M0.81289.236M AUD−0.01 AUD−135.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CCOTHE CALMER CO INTERNATIONAL LIMITED
0.006 AUD+20.00%41.865M8.186.454M AUD−0.02 AUD+39.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CUVCLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED
14.32 AUD0.00%281.855K2.42717.822M AUD24.580.58 AUD+23.80%0.35%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DXBDIMERIX LIMITED
0.195 AUD−4.88%3.841M1.6185.282M AUD−0.04 AUD−32.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
FREFIREBRICK PHARMA LIMITED
0.050 AUD0.00%30.753K0.278.812M AUD−0.04 AUD−177.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HPCTHE HYDRATION PHARMACEUTICALS COMPANY LIMITED
0.015 AUD−6.25%222.397K1.322.543M AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
IDTIDT AUSTRALIA LIMITED
0.092 AUD+2.22%277.168K2.1131.48M AUD−0.02 AUD−330.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ILAISLAND PHARMACEUTICALS LIMITED
0.083 AUD−7.78%31.024K0.716.745M AUD−0.03 AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMCIMMURON LIMITED
0.071 AUD−5.33%121.951K0.8016.174M AUD−0.02 AUD+56.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IVXINVION LIMITED
0.005 AUD+25.00%4.957M9.0132.123M AUD−0.00 AUD+33.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ME1MELODIOL GLOBAL HEALTH LIMITED
0.010 AUD−9.09%5.227M1.782.819M AUD−0.60 AUD+10.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MVPMEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED
0.920 AUD−3.16%73.127K1.4079.401M AUD−0.07 AUD+62.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MYXMAYNE PHARMA GROUP LIMITED
5.25 AUD−1.13%42.751K0.26446.64M AUD−3.70 AUD−56.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
NOXNOXOPHARM LIMITED
0.077 AUD0.00%3350.0022.502M AUD−0.05 AUD−26.85%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NYRNYRADA INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.022 AUD0.00%45.454K0.183.432M AUD−0.03 AUD−35.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PAAPHARMAUST LIMITED
0.380 AUD+26.67%3.838M2.50147.036M AUD−0.02 AUD−361.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PABPATRYS LIMITED
0.009 AUD−10.00%2.722M1.9618.517M AUD−0.00 AUD+28.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PERPERCHERON THERAPEUTICS LIMITED
0.071 AUD+2.90%124.523K0.2964.01M AUD−0.02 AUD−17.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PYCPYC THERAPEUTICS LIMITED
0.077 AUD−1.28%479.847K0.55287.431M AUD−0.01 AUD−26.79%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
RACRACE ONCOLOGY LTD
0.795 AUD−1.24%64.321K0.54130.482M AUD−0.06 AUD−26.45%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RCERECCE PHARMACEUTICALS LTD
0.445 AUD−6.32%311.308K4.1090.647M AUD−0.07 AUD+22.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RGSREGENEUS LTD
0.006 AUD0.00%10.001.839M AUD−0.01 AUD−155.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SIGSIGMA HEALTHCARE LIMITED
1.110 AUD+1.37%3.653M0.701.733B AUD79.860.01 AUD−72.80%0.87%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SNTSYNTARA LIMITED
0.023 AUD−4.17%632.383K0.3427.449M AUD−0.02 AUD−135.62%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SPLSTARPHARMA HOLDINGS LIMITED
0.140 AUD0.00%109.195K0.3757.686M AUD−0.04 AUD+23.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TRPTISSUE REPAIR LTD
0.225 AUD0.00%209.713K9.2713.605M AUD−0.07 AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
VBSVECTUS BIOSYSTEMS LIMITED
0.295 AUD−7.81%25K2.7515.697M AUD−0.05 AUD+68.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ZNOZOONO GROUP LIMITED
0.041 AUD0.00%6K0.128.761M AUD−0.04 AUD−1002.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe