Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
88.993B
Giá trị vốn hóa thị trường
928
Khối lượng
−2.37%
Thay đổi
−6.27%
Hiệu suất Tháng
+13.73%
Hiệu suất Năm
+6.79%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
BBVBCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
6.170 EUR−5.80%−0.380 EUR
Bán
34210 EUR37.635B EUR5.811.06 EUR115.675K
BNBBQUE NAT. BELGIQUE
500 EUR−0.40%−2 EUR
Bán
157.5K EUR200.8M EUR1.638K
SANTABANCO SANTANDER
3.1710 EUR0.84%0.0265 EUR
Theo dõi
5901.871K EUR51.157B EUR6.090.59 EUR206.462K