Các công ty của Các công ty của Bỉ hoạt động trong một ngành: Real Estate Investment Trusts

Danh sách sau có Các công ty của Bỉ hoạt động trong cùng ngành, Real Estate Investment Trusts. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AEDAEDIFICA
REIT
55.60 EUR−0.45%77.858K1.452.644B EUR100.710.55 EUR−93.66%5.68%Tài chính
Mua
ASCEASCENCIO
REIT
44.75 EUR−2.51%13.653K1.92295.17M EUR8.735.13 EUR−25.95%6.18%Tài chính
Theo dõi
BEABBEAULIEU-AV. CERT
1.48 EUR−1.33%1320.57520.812K EURTài chính
COFBCOFINIMMO
REIT
61.40 EUR−1.60%119.955K1.882.255B EUR7.07%Tài chính
Theo dõi
CPINVCARE PROPERTY INVEST
REIT
12.80 EUR+0.31%40.554K1.27473.435M EUR21.350.60 EUR−83.76%6.21%Tài chính
Mua
HOMIHOME INVEST BELGIUM
REIT
15.00 EUR−1.06%8.213K0.77295.456M EUR−0.76 EUR−125.69%5.33%Tài chính
Theo dõi
IMMOUIMMO MOURY (D)
REIT
29.6 EUR0.00%400.3313.679M EUR38.210.77 EUR−75.56%4.26%Tài chính
INTOINTERVEST OFF-WARE
REIT
20.60 EUR−0.96%17.241K0.71634.998M EUR104.520.20 EUR−90.49%5.20%Tài chính
Bán
MONTMONTEA NV
REIT
77.6 EUR−0.39%12.219K0.791.56B EUR2.98%Tài chính
Mua
NEXTANEXTENSA
REIT
43.55 EUR−0.91%1.127K0.93435.592M EUR4.18%Tài chính
Mua
QRFQRF COMM VA
REIT
9.54 EUR+0.85%9.698K2.2474.401M EUR−0.32 EUR−203.34%5.87%Tài chính
Sức mua mạnh
RETRETAIL ESTATES
REIT
60.5 EUR+0.67%9.074K1.53869.723M EUR5.2811.45 EUR+79.02%5.67%Tài chính
Sức mua mạnh
VASTBVASTNED BELGIUM
REIT
30.4 EUR+0.33%3550.36154.387M EUR13.692.22 EUR−22.20%5.18%Tài chính
VGPVGP
107.3 EUR+0.37%11.913K1.082.928B EUR33.553.20 EUR−89.16%1.79%Tài chính
Theo dõi
WEBWAREHOUSES ESTATES BELGIUM - W.E.B.
REIT
37.0 EUR+1.09%3761.15117.154M EUR10.223.62 EUR−30.12%6.22%Tài chính
Theo dõi
WEHBWERELDHAVE BELGIUM
REIT
47.7 EUR+0.63%9400.35423.862M EUR14.513.29 EUR−25.94%6.16%Tài chính
Sức mua mạnh
XIORXIOR STUDENT HOUSI
REIT
26.45 EUR+0.76%29.614K0.851.011B EUR−0.27 EUR−103.96%4.38%Tài chính
Mua