Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

3
Cổ phiếu
1.485B
Giá trị vốn hóa thị trường
77.573K
Khối lượng
−1.89%
Thay đổi
−1.49%
Hiệu suất Tháng
−22.71%
Hiệu suất Năm
−5.02%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
1.485B-2.49%265.821K3
Tải thêm