Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

3
Cổ phiếu
1.208B
Giá trị vốn hóa thị trường
173.181K
Khối lượng
−2.17%
Thay đổi
+0.29%
Hiệu suất Tháng
−19.18%
Hiệu suất Năm
+0.47%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Dịch vụ thương mại hỗn hợp1.208B EUR4.64%−2.17%173.181K3