Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

6
Cổ phiếu
8.964B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.156K
Khối lượng
+0.20%
Thay đổi
−3.03%
Hiệu suất Tháng
−2.11%
Hiệu suất Năm
−2.10%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACKBACKERMANS V.HAAREN
160.2EUR−0.37%−0.6EUR
Bán
3.633K582.007K5.331BEUR10.2715.68EUR
CFEBCFE
9.40EUR−0.11%−0.01EUR
Bán
2.145K20.163K238.209MEUR3.137K
DEMEDEME GROUP
118.44EUR−0.54%−0.64EUR
Bán
1.669K197.676K3.014BEUR
EKOPEKOPAK NV
17.50EUR−0.57%−0.10EUR
Theo dõi
69212.11K260.914MEUR−0.09EUR
MLMAZMAZARO
8.00EUR19.40%1.30EUR
Sức mua mạnh
2401.92K
MOURMOURY CONSTRUCT
304EUR3.40%10EUR
Mua
5316.112K119.722MEUR7.9536.99EUR229