Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

6
Cổ phiếu
8.405B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.402K
Khối lượng
+0.83%
Thay đổi
−3.62%
Hiệu suất Tháng
−6.14%
Hiệu suất Năm
−7.30%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Kỹ sư & Xây dựng8.115B EUR1.24%0.94%11.589K5
Dịch vụ Môi trường289.97M EUR−2.25%6.168K1