Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

5
Cổ phiếu
9.043B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.545K
Khối lượng
−1.35%
Thay đổi
+0.47%
Hiệu suất Tháng
+0.89%
Hiệu suất Năm
−2.54%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
ACKBACKERMANS V.HAAREN
157.6 EUR−1.44%−2.3 EUR
Bán
5.076K799.978K EUR5.225B EUR7.3821.39 EUR
CFEBCFE
10.14 EUR−0.39%−0.04 EUR
Bán
1.353K13.719K EUR257.701M EUR1.129.06 EUR3.074K
DEMEDEME GROUP
119.8 EUR−1.32%−1.6 EUR
Bán
1.523K182.455K EUR3.073B EUR26.904.45 EUR
EKOPEKOPAK NV
17.60 EUR−1.68%−0.30 EUR
Bán
4558.008K EUR265.361M EUR−0.13 EUR121
MOURMOURY CONSTRUCT
370 EUR0.00%0 EUR
Mua
165.92K EUR145.714M EUR8.4443.85 EUR246