Các công ty của Các công ty Brazil hoạt động trong một ngành: dịch vụ thương mại hỗn hợp

Danh sách sau có Các công ty Brazil hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ thương mại hỗn hợp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như AGILENT TECHDRN hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như AMBIPAR ON NM, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VISA34VISA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
2,953 T BRL74,00 BRL−1,93%15,867 K0,4134,062,17 BRL+14,56%0,45%Dịch vụ Thương mại
MSCD34MASTERCARD DRN
Chứng chỉ lưu ký
2,293 T BRL79,70 BRL−1,94%3,798 K0,2139,802,00 BRL+20,12%0,33%Dịch vụ Thương mại
PYPL34PAYPAL HOLD DRN
Chứng chỉ lưu ký
344,98 B BRL16,62 BRL−1,01%9,221 K0,541.695,920,01 BRL+58,06%0,00%Dịch vụ Thương mại
A1GI34AGILENT TECHDRN
Chứng chỉ lưu ký
213,72 B BRL363,66 BRL−2,07%10,1416,5222,01 BRL−2,89%0,70%Dịch vụ Thương mại
A1DM34ARCHER DANIEDRN
Chứng chỉ lưu ký
176,42 B BRL354,60 BRL−1,70%1000,6412,3828,65 BRL−29,16%2,96%Dịch vụ Thương mại
G1PI34GLOBAL PAYMEDRN
Chứng chỉ lưu ký
142,792 B BRL132,73 BRL+0,49%10,135,2525,31 BRL0,99%Dịch vụ Thương mại
W2EX34WEX INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
43,002 B BRL67,440 BRL+4,80%12,1830,93 BRL+82,79%0,00%Dịch vụ Thương mại
T1AL34TAL EDUCATIODRN
Chứng chỉ lưu ký
33,889 B BRL5,620 BRL−0,71%1450,03−0,02 BRL+98,08%0,00%Dịch vụ Thương mại
PAGS34PAGSEGURO DRN
Chứng chỉ lưu ký
23,745 B BRL14,450 BRL+0,70%55,601 K0,952,595,58 BRL+22,45%0,00%Dịch vụ Thương mại
CIEL3CIELO ON NM
15,536 B BRL5,75 BRL+0,17%20,699 M1,367,250,79 BRL+29,19%6,30%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
GGPS3GPS ON NM
11,439 B BRL16,950 BRL−0,18%1,294 M0,5217,280,98 BRL+20,71%1,89%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TTEN33TENTOS ON NM
5,407 B BRL10,850 BRL+0,46%755,6 K1,038,671,25 BRL+1,06%1,08%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AMBP3AMBIPAR ON NM
4,53 B BRL27,12 BRL+12,58%4,27 M0,63−1,36 BRL−87,81%0,49%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
YDUQ3YDUQS PART ON NM
3,334 B BRL11,30 BRL−1,82%1,835 M0,5321,370,53 BRL+836,11%4,86%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
COGN3COGNA ON ON NM
3,035 B BRL1,67 BRL−2,91%32,803 M1,45−0,30 BRL−20,54%0,00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
OOPCT3OCEANPACT ON NM
1,271 B BRL6,420 BRL−0,16%313,9 K0,6112,790,50 BRL0,00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CCSUD3CSU DIGITAL ON NM
830,286 M BRL20,18 BRL−0,35%26,7 K0,838,982,25 BRL+18,02%5,31%Dịch vụ Thương mại
AHEB3SPTURIS ON
297,168 M BRL35,00 BRL0,00%1000,502,8112,44 BRL+61,40%0,00%Dịch vụ Thương mại
LPSB3LOPES BRASILON NM
270,714 M BRL1,86 BRL−3,12%94,3 K1,0411,930,16 BRL+49,62%2,18%Dịch vụ Thương mại
NNINJ3GETNINJAS ON NM
235,462 M BRL4,630 BRL+1,09%7,8 K0,6227,110,17 BRL0,00%Dịch vụ Thương mại
AATMP3ATMASA ON
53,149 M BRL1,99 BRL0,00%6000,080,0923,24 BRL0,00%Dịch vụ Thương mại
AATOM3ATOMPAR ON
48,324 M BRL2,03 BRL+2,01%3,3 K0,492,500,81 BRL+444,47%15,78%Dịch vụ Thương mại
VVTRU3VITRUEDUCA ON NM
13,260 BRL−0,08%41,1 K0,38Dịch vụ Thương mại
Mua