Dịch vụ Thương mại

Các công ty Brazil tham gia một lĩnh vực: dịch vụ thương mại

Những Các công ty Brazil sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ thương mại. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như VISA INC DRN, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như INTERPUBLIC DRN và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
VISA34VISA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
2.829 T BRL70.10 BRL−1.94%14.459 K2.1332.842.13 BRL+17.77%0.45%
MSCD34MASTERCARD DRN
Chứng chỉ lưu ký
2.217 T BRL76.24 BRL−1.18%10.656 K1.5240.091.90 BRL+11.50%0.33%
SPGI34SP GLOBAL DRN
Chứng chỉ lưu ký
689.584 B BRL59.46 BRL−0.85%2.606 K2.225772.820.01 BRL−23.70%0.56%
R1EL34RELX PLC DRN
Chứng chỉ lưu ký
399.009 B BRL53.100 BRL0.00%217.00
MCOR34MOODYS CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
356.996 B BRL488.57 BRL−0.29%551.0344822.940.01 BRL+13.54%0.54%
PYPL34PAYPAL HOLD DRN
Chứng chỉ lưu ký
342.329 B BRL16.09 BRL−1.77%3.404 K0.171676.040.01 BRL+74.55%0.00%
G1PI34GLOBAL PAYMEDRN
Chứng chỉ lưu ký
164.405 B BRL161.12 BRL−0.30%10.09
O1MC34OMNICOM GROUDRN
Chứng chỉ lưu ký
94.667 B BRL240.72 BRL−0.30%41.25
W1MG34WARNER MUSICDRN
Chứng chỉ lưu ký
89.116 B BRL42.820 BRL−1.02%501.01
I1PH34INTERPUBLIC DRN
Chứng chỉ lưu ký
60.723 B BRL158.14 BRL+6.57%40.16
W1PP34WPP PLC DRN
Chứng chỉ lưu ký
53.62 B BRL50.400 BRL+5.00%10.19
T1AL34TAL EDUCATIODRN
Chứng chỉ lưu ký
38.089 B BRL5.930 BRL−3.26%5.01 K0.85
PAGS34PAGSEGURO DRN
Chứng chỉ lưu ký
19.855 B BRL11.900 BRL−1.73%29.924 K0.69
CIEL3CIELO ON NM
14.968 B BRL5.54 BRL+1.28%15.886 M0.797.190.77 BRL+48.18%6.54%
Theo dõi
GGPS3GPS ON ED NM
12.633 B BRL18.720 BRL+0.92%1.517 M0.4919.570.96 BRL+23.89%1.39%
Sức mua mạnh
U2PW34UPWORK INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
7.981 B BRL12.010 BRL0.00%830.11
TTEN33TENTOS ON NM
4.858 B BRL9.750 BRL−0.31%1.118 M1.248.511.15 BRL+0.24%1.21%
Sức mua mạnh
YDUQ3YDUQS PART ON NM
4.139 B BRL14.03 BRL0.00%4.264 M1.0226.710.53 BRL1.96%
Sức mua mạnh
COGN3COGNA ON ON NM
3.58 B BRL1.97 BRL+1.55%46.133 M1.47−0.26 BRL+6.63%0.00%
Theo dõi
ELMD3ELETROMIDIA ON NM
2.503 B BRL17.880 BRL−0.39%93.9 K1.3639.080.46 BRL+102.43%0.00%
Sức mua mạnh
AMBP3AMBIPAR ON NM
1.774 B BRL10.62 BRL+2.02%1.084 M0.87−0.73 BRL−228.96%1.26%
Sức mua mạnh
VLID3VALID ON NM
1.384 B BRL17.62 BRL−0.11%237.7 K0.566.612.67 BRL+787.26%5.43%
OOPCT3OCEANPACT ON NM
1.244 B BRL6.280 BRL+2.95%1.286 M1.7217.050.37 BRL0.00%
Sức mua mạnh
CCSUD3CSU DIGITAL ON NM
724.957 M BRL17.62 BRL−0.34%60.3 K0.918.182.15 BRL+20.37%6.15%
CASH3MELIUZ ON NM
401.291 M BRL4.620 BRL+5.00%2.559 M1.38−0.55 BRL+16.60%0.00%
Mua
LPSB3LOPES BRASILON NM
298.368 M BRL2.05 BRL+0.49%138.1 K1.4611.990.17 BRL+96.33%1.01%
Sức mua mạnh
NNINJ3GETNINJAS ON NM
263.433 M BRL5.180 BRL+1.57%72.8 K2.3671.350.07 BRL0.00%
AHEB3SPTURIS ON
162.23 M BRL19.00 BRL0.00%1000.431.8910.06 BRL+32.74%0.00%
AATMP3ATMASA ON
53.416 M BRL2.00 BRL−1.96%5 K0.160.00%
AATOM3ATOMPAR ON
51.181 M BRL2.15 BRL−0.92%17.5 K0.28−0.02 BRL−105.31%14.90%