Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

21
Cổ phiếu
4992.046B
Giá trị vốn hóa thị trường
152.616K
Khối lượng
−0.64%
Thay đổi
−8.07%
Hiệu suất Tháng
−25.24%
Hiệu suất Năm
−27.43%
Hiệu suất YTD
           
AHEB3 SPTURIS ON
17.00-19.01%-3.99Bán Mạnh2003400.00145.964M-2.83
AMBP3 AMBIPAR ON NM
27.333.92%1.03Bán948.300K25917039.002.970B24.681.07
ATMP3 ATMASA ON NM
1.353.85%0.05Bán5.500K7425.0034.721M-6.56
CASH3 MELIUZ ON NM
1.135.61%0.06Bán34.511M38997656.00925.372M-0.08155.00
CIEL3 CIELO ON NM
5.401.69%0.09Mua29.007M156636720.0014.347B11.920.45
COGN3 COGNA ON ON NM
2.943.16%0.09Sức mua mạnh46.025M135312618.005.340B-0.22
CSUD3 CSU DIGITAL ON NM
14.051.81%0.25Bán136.700K1920635.00567.787M8.601.606200.00
ELMD3 ELETROMIDIA ON NM
10.854.43%0.46Mua125.200K1358420.001.454B-0.07
FLTC34 FLEETCOR TECDRN
238.29-1.24%-3.00Bán102382.9073.468B15874.340.029700.00
GGPS3 GPS ON NM
13.441.82%0.24Mua3.506M47119296.008.840B20.150.66119600.00
LPSB3 LOPES BRASILON NM
2.971.71%0.05Bán152.700K453519.00424.992M7.830.37555.00
MCOR34 MOODYS CORP DRN
328.00-2.65%-8.93Bán92952.00244.693B27617.210.0113460.00
MSCD34 MASTERCARD DRN
49.63-0.38%-0.19Bán Mạnh18.887K937361.831498.798B29.831.6824000.00
NINJ3 GETNINJAS ON NM
2.561.99%0.05Bán292.800K749568.00126.064M-0.60237.00
OPCT3 OCEANPACT ON NM
2.456.99%0.16Bán297.700K729365.00453.478M-0.662265.00
PYPL34 PAYPAL HOLD DRN
23.13-3.67%-0.88Bán Mạnh93.754K2168529.93554.783B-0.0030900.00
SPGI34 SP GLOBAL DRN
413.92-1.02%-4.28Bán Mạnh888367560.97559.916B23761.360.0222850.00
TTEN3 3TENTOS ON NM
11.004.07%0.43Sức mua mạnh1.124M12361800.005.245B11.860.90
VISA34 VISA INC DRN
48.630.10%0.05Bán56.202K2733103.322014.676B28.841.7921500.00
VLID3 VALID ON NM
9.850.10%0.01Bán217.000K2137450.00792.542M13.240.74
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
14.455.40%0.74Mua6.009M86827160.004.045B399.710.0317726.00
Tải thêm