CIELO ON NM CIEL3

CIEL3 BMFBOVESPA
CIEL3
CIELO ON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CIEL3 Biểu đồ Chứng khoán

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Thương mại
Công nghiệp: Dịch vụ thương mại hỗn hợp
Cielo SA, trước đây là Companhia Brasileira de Meios de Pagami, là một công ty có trụ sở tại Brazil chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán khác. Các hoạt động của Công ty được chia thành hai lĩnh vực kinh doanh: Lĩnh vực Thu thập và xử lý các giao dịch, có nhiệm vụ thu mua và xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các phương tiện thanh toán khác, cũng như cung cấp các chứng nhận thương nhân và các dịch vụ liên quan; Lĩnh vực Quản lý các tài khoản thanh toán, có nhiệm vụ quản lý các giao dịch liên quan đến sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Ngoài ra, Công ty còn cung cấp dịch vụ cho thuê, lắp đặt và bảo trì các Thiết bị bán hàng (POS) và nạp tiền điện thoại trả trước qua POS. Công ty cũng cung cấp dịch vụ cho các tổ chức phát hành thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ khác nhau, như Visa, MasterCard, American Express và Elo. Công ty hoạt động thông qua một số công ty con bao gồm Servinet Servicos Ltda, Cielo USA Inc và Multidisplay Comercio e Servicos Tecnologicos SA.