Hợp đồng khoan (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
2.387B
Giá trị vốn hóa thị trường
101.079K
Khối lượng
−0.19%
Thay đổi
+28.82%
Hiệu suất Tháng
+182.58%
Hiệu suất Năm
+115.61%
Hiệu suất YTD
          
AKT.A AKITA DRILLING LTD., CL.A, NV
1.36-4.90%-0.07Mua5.387K57.996M-1.151000.00
AKT.B AKITA CL B
2.250.00%0.00Mua057.996M-1.151000.00
ESI ENSIGN ENERGY SERVICES INC.
2.251.81%0.04Mua250.909K358.864M-0.792930.00
MDI MAJOR DRILLING GRP
9.40-1.16%-0.11Mua129.539K782.773M40.970.23
PD PRECISION DRILLING CORPORATION
60.500.17%0.10Mua51.835K812.959M-13.23
PHX PHX ENERGY SERVICES CORP.
5.39-0.19%-0.01Mua26.300K272.108M27.850.19438.00
PPE.H PACIFIC PARADYM ENERGY INC
0.010.00%0.00Bán0473.287K
SNV SONORO ENERGY LTD
0.040.00%0.00Bán04.253M-0.01
WRG WESTERN ENERGY SERVICES CORP
0.430.00%0.00Mua4.824K39.217M-0.41460.00
Tải thêm