Công ty Điện lực (Công nghiệp)

25
Cổ phiếu
128.782B
Giá trị vốn hóa thị trường
579.284K
Khối lượng
+0.39%
Thay đổi
+4.59%
Hiệu suất Tháng
−6.66%
Hiệu suất Năm
+4.88%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACO.XATCO LTD
42.03 CAD0.41%0.17 CAD
Theo dõi
249.042K10.467M CAD4.783B CAD12.923.25 CAD7.58K
ACO.YATCO LTD
43.50 CAD1.19%0.51 CAD
Mua
60026.1K CAD4.783B CAD13.273.25 CAD7.58K
AQNALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
10.87 CAD−1.09%−0.12 CAD
Mua
1.762M19.158M CAD7.513B CAD−0.43 CAD3.951K
ARRALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP
8.35 CAD−0.95%−0.08 CAD
Bán Mạnh
17.039K142.276K CAD223.512M CAD−0.04 CAD
BEP.UNBROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
40.98 CAD0.66%0.27 CAD
Mua
111.104K4.553M CAD11.21B CAD−0.79 CAD
BEPCBROOKFIELD RENEWABLE CORP
44.90 CAD1.70%0.75 CAD
Mua
244.939K10.998M CAD7.572B CAD7.815.64 CAD2.152K
BLXBORALEX INC
38.83 CAD0.39%0.15 CAD
Mua
108.484K4.212M CAD3.975B CAD132.420.29 CAD626
CPXCAPITAL POWER CORPORATION
41.28 CAD−0.94%−0.39 CAD
Bán
312.627K12.905M CAD4.853B CAD49.320.86 CAD802
CUP.UCARIBBEAN UTILITIES CO
14.01 USD0.07%0.01 USD
Bán
1.1K15.411K USD714.661M CAD16.311.17 CAD253
EMAEMERA INC
55.17 CAD−0.52%−0.29 CAD
Mua
619.026K34.152M CAD15.052B CAD15.613.56 CAD7.122K
FTSFORTIS INC
56.86 CAD0.19%0.11 CAD
Sức mua mạnh
688.373K39.141M CAD27.365B CAD20.432.78 CAD9.2K
GCA.XGENCAN CAPITAL INC.0.070 CAD−30.00%−0.030 CAD
Bán Mạnh
20K1.4K CAD1.126M CAD−0.01 CAD
HHYDRO ONE LTD
38.45 CAD1.40%0.53 CAD
Sức mua mạnh
887.733K34.133M CAD22.703B CAD21.681.75 CAD7.583K
HTCHTC PURENERGY INC
0.005 CAD−50.00%−0.005 CAD
Bán Mạnh
21.5K108 CAD2.07M CAD−0.04 CAD
INEINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC
14.44 CAD0.35%0.05 CAD
Bán
215.009K3.105M CAD2.937B CAD−0.43 CAD538
KECKIWETINOHK ENERGY CORP
11.69 CAD−0.26%−0.03 CAD
Bán
9.915K115.906K CAD517.751M CAD2.744.33 CAD83
MXGMAXIM POWER CORPORATION
4.00 CAD1.01%0.04 CAD
Theo dõi
102.9K411.6K CAD198.916M CAD6.040.84 CAD42
NKW.HOCEANIC WIND ENERGY INC
0.045 CAD0.00%0.000 CAD
Bán Mạnh
80 CAD4.346M CAD−0.01 CAD
NPINORTHLAND POWER INC
33.45 CAD0.24%0.08 CAD
Bán
506.199K16.932M CAD8.188B CAD9.653.46 CAD1.339K
OEG.HONENERGY INC
0.060 CAD100.00%0.030 CAD
Bán Mạnh
8.386K503 CAD719.25K CAD−0.02 CAD
RNWTRANSALTA RENEWABLES INC
11.93 CAD−0.91%−0.11 CAD
Theo dõi
279.205K3.331M CAD3.213B CAD43.430.28 CAD
SAYSPARTA CAPITAL LTD
0.020 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
36K720 CAD4.911M CAD−0.00 CAD
SPGSPARK POWER GROUP INC
0.56 CAD7.69%0.04 CAD
Mua
3.13K1.753K CAD46.804M CAD−0.28 CAD1.377K
SXISYNEX RENEWABLE ENERGY CORP
1.94 CAD0.00%0.00 CAD
Bán
00 CAD7.768M CAD−0.37 CAD8
TATRANSALTA CORP
11.00 CAD1.38%0.15 CAD
Bán
379.172K4.171M CAD2.911B CAD1307.230.01 CAD1.222K