Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: công ty điện lực

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, công ty điện lực. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như FORTIS INC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như JADE POWER TRUST, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FTSFORTIS INC
26.883 B CAD54.53 CAD+0.04%2.191 M0.7617.453.13 CAD+6.08%4.24%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
HHYDRO ONE LTD
24.031 B CAD40.09 CAD+0.38%788.517 K0.8921.961.83 CAD+7.22%2.96%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EMAEMERA INC
14.006 B CAD48.87 CAD−0.37%686.896 K0.5721.842.24 CAD−47.21%5.82%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
BEP.UNBROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
UIT
11.225 B CAD39.09 CAD+1.61%335.4 K1.20−0.62 CAD+13.48%4.75%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BEPCBROOKFIELD RENEWABLE CORP
7.989 B CAD44.24 CAD+2.15%432.408 K1.198.755.06 CAD−4.33%4.22%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AQNALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
6.159 B CAD8.93 CAD−0.11%983.45 K0.45−0.67 CAD−871.55%6.51%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
NPINORTHLAND POWER INC
6.052 B CAD23.60 CAD−0.76%665.022 K0.63−0.69 CAD−125.25%5.08%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CPXCAPITAL POWER CORPORATION
4.799 B CAD37.99 CAD+0.72%222.071 K0.597.245.24 CAD+131.66%6.38%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ACO.YATCO LTD
4.552 B CAD42.50 CAD0.00%00.0011.623.66 CAD+1.96%4.65%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ACO.XATCO LTD
4.552 B CAD40.50 CAD+0.30%202.583 K0.9811.083.66 CAD+1.96%4.73%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BLXBORALEX INC
3.387 B CAD32.96 CAD+2.11%261.108 K0.8537.650.88 CAD+291.72%2.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TATRANSALTA CORP
2.95 B CAD9.70 CAD+1.78%681.322 K0.694.622.10 CAD+400.69%2.32%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
INEINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC
1.823 B CAD8.92 CAD+1.13%450.089 K0.69−0.64 CAD−95.13%7.06%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CUP.UCARIBBEAN UTILITIES CO
733.048 M CAD14.01 USD+0.21%3.371 K0.3313.731.38 CAD+20.00%5.14%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
KECKIWETINOHK ENERGY CORP
556.699 M CAD12.75 CAD−0.31%7780.108.181.56 CAD−74.21%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ARRALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP
285.401 M CAD9.27 CAD+0.76%9.717 K1.99−0.05 CAD−82.35%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MXGMAXIM POWER CORPORATION
217.819 M CAD4.30 CAD+1.18%10.4 K1.228.750.49 CAD−4.38%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SSXISYNEX RENEWABLE ENERGY CORP
9.843 M CAD2.12 CAD0.00%00.00−0.23 CAD+47.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
NKW.HOCEANIC WIND ENERGY INC
5.24 M CAD0.060 CAD−14.29%35.298 K2.72−0.00 CAD+29.17%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SAYSPARTA CAPITAL LTD
4.683 M CAD0.020 CAD0.00%501.411 K6.56−0.00 CAD+77.78%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
GGCA.XGENCAN CAPITAL INC.870.329 K CAD0.050 CAD0.00%1.388 K0.03−0.00 CAD+65.67%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
JJPWR.HJADE POWER TRUST
244.782 K CAD0.110 CAD+10.00%10.503 K0.45−0.31 CAD−101.93%0.00%Công ty dịch vụ công cộng