Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: Engineering & Construction

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, Engineering & Construction. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AREAECON GROUP INC
14.22 CAD+1.79%143.41K0.74878.462M CAD6.932.05 CAD+719.62%5.20%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ATRLSNC-LAVALIN GROUP INC
44.51 CAD+2.04%308.293K1.737.814B CAD54.730.81 CAD+1172.77%0.18%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BACBACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATION
0.055 CAD−8.33%7.8K0.1310.195M CAD−0.01 CAD+6.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BBUCBROOKFIELD BUSINESS CORPORATION
30.72 CAD−1.00%3.447K0.243.038B CAD1.11%Dịch vụ Công nghiệp
BDGIBADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD
47.71 CAD+3.09%50.509K1.111.645B CAD29.631.61 CAD+343.24%1.45%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BDTBIRD CONSTRUCTION INC
17.17 CAD+1.48%181.242K1.14923.311M CAD14.751.16 CAD+39.42%2.46%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DRXADF GROUP INC
9.92 CAD+4.97%212.475K2.09323.791M CAD10.990.90 CAD+118.60%0.20%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
FARFORACO INTERNATIONAL SA
2.64 CAD+1.54%245.902K2.73260.371M CAD6.890.38 CAD+44.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GRBGREENBRIAR SUSTAINABLE LIVING INC
1.15 CAD+19.79%97.585K6.7539.184M CAD−0.09 CAD−2.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GRIDTANTALUS SYSTEMS HOLDING INC
0.86 CAD−4.44%5K0.0138.353M CAD−0.10 CAD+55.15%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OGDORBIT GARANT DRILLING INC
0.460 CAD0.00%5.01K0.1417.191M CAD−0.16 CAD−1484.16%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SOLRSOLAR ALLIANCE ENERGY INC
0.055 CAD0.00%2.06K0.0615.124M CAD−0.01 CAD−516.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
STNSTANTEC INC
114.34 CAD+1.05%206.827K0.9513.042B CAD38.412.98 CAD+74.10%0.68%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
VOLVOLATUS AEROSPACE CORP
0.105 CAD−12.50%51.5K0.818.705M CAD−0.10 CAD+59.38%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WSPWSP GLOBAL INC
212.13 CAD+0.06%121.825K0.8226.438B CAD49.114.32 CAD+17.37%0.71%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh