Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: Information Technology Services

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, Information Technology Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADKDIAGNOS INC
0.300 CAD−3.23%50.82K0.4422.468M CAD−0.04 CAD−4.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AIMLAI-ML INNOVATIONS INC.
0.070 CAD0.00%19K0.225.316M CAD−0.03 CAD+47.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALYAALITHYA GROUP INC
1.90 CAD0.00%25.36K0.40181.506M CAD−0.41 CAD−117.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
APLAPPULSE CORPORATION
0.400 CAD+8.11%4K0.835.576M CAD16.530.02 CAD+26.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ARTARHT MEDIA INC
0.055 CAD+10.00%6K0.079.62M CAD−0.06 CAD−45.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BOILBEYOND OIL LTD.
0.700 CAD+2.94%48.25K2.0635.423M CAD−0.07 CAD+81.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BTCBLUESKY DIGITAL ASSETS CORP.
0.030 CAD0.00%39K0.134.085M CAD−0.10 CAD+11.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CBITCATHEDRA BITCOIN INC
0.105 CAD+16.67%703.586K1.2512.4M CAD−0.25 CAD+3.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CDXCLOUD DX INC
0.095 CAD0.00%22K1.217.038M CAD−0.14 CAD−3.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CTZNAMSYS INC
0.90 CAD−1.10%6.5K0.5224.831M CAD15.600.06 CAD+21.73%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GIB.ACGI INC
156.06 CAD−0.57%291.075K1.0336.125B CAD22.506.94 CAD+12.84%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HIVEHIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD
5.77 CAD+12.26%1.211M1.01516.693M CAD−0.87 CAD+78.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ICSINTEGRATED CYBER SOLUTIONS INC.
0.340 CAD0.00%5K0.08Dịch vụ Công nghệ
JOLTJOLT HEALTH INC.
0.005 CAD0.00%601.712K0.97386.449K CAD−0.05 CAD+60.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
JUMPLEVELJUMP HEALTHCARE CORP
0.075 CAD−6.25%2K0.067.232M CAD−0.01 CAD+38.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KOVOKOVO HEALTHTECH CORPORATION
0.055 CAD+22.22%58K0.993.165M CAD−0.08 CAD−24.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KSUM.HALSET CAPITAL INC
0.200 CAD−2.44%254.66K2.445.385M CAD−0.02 CAD+1.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MYIDREKLAIM LTD
0.120 CAD+4.35%379.8K3.7713.185M CAD−0.00 CAD+98.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NERDNERDS ON SITE INC.
0.070 CAD−12.50%66K2.377.153M CAD−0.01 CAD+37.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NVEINUVEI CORPORATION
33.31 CAD−3.25%177.595K0.654.791B CAD−0.12 CAD−122.21%0.79%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
OSSONESOFT SOLUTIONS INC
0.82 CAD+1.23%28.215K0.2298.845M CAD−0.01 CAD+50.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PBITPOSABIT SYSTEMS CORPORATION
0.250 CAD0.00%64.5K1.4438.155M CAD−0.02 CAD+40.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PKKTENET FINTECH GROUP INC
0.120 CAD0.00%220.756K0.4314.851M CAD−0.87 CAD−23.49%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PVTPIVOTREE INC
1.68 CAD−0.59%1.6K0.2744.768M CAD−0.16 CAD+68.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RWRENOWORKS SOFTWARE INC
0.225 CAD−2.17%33K0.5310.288M CAD−0.02 CAD+1.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SFTCSOFTCHOICE CORPORATION
17.14 CAD−2.72%6.736K0.631.05B CAD17.001.01 CAD+376.51%2.50%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SHOPSHOPIFY INC
104.78 CAD+1.80%2.082M0.59132.489B CAD806.000.13 CAD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TINYTINY LTD
2.53 CAD+1.20%30.387K0.74448.339M CAD−0.24 CAD−64.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TIXTTELUS INTERNATIONAL (CDA) INC
15.23 CAD+0.40%107.566K0.424.154B CAD71.130.21 CAD−75.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VISVISIONSTATE CORP
0.030 CAD+20.00%168K0.524.278M CAD−0.01 CAD−92.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
VSTVICTORY SQUARE TECHNOLOGIES INC.
0.130 CAD−3.70%45.001K0.5013.441M CAD−0.16 CAD+48.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ