Kim loại / Khoáng sản khác (Công nghiệp)

971
Cổ phiếu
166.913B
Giá trị vốn hóa thị trường
498.905K
Khối lượng
+1.00%
Thay đổi
+13.04%
Hiệu suất Tháng
+67.61%
Hiệu suất Năm
+95.73%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
A ARMOR MINERALS INC
0.5510.00%0.05Sức mua mạnh3.000K26.253M-0.01
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.76-12.64%-0.11Mua183.879K61.929M-0.05
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.77-10.47%-0.09Mua11.000K61.929M-0.05
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.0428.57%0.01Sức mua mạnh9.000K7.641M-0.02
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.04-11.11%-0.01Mua29.000K7.641M-0.02
ABJ SUPREME METALS COR
0.34-5.48%-0.02Mua34.500K5.873M-0.01
ABR ARBOR METALS CORP
1.5910.42%0.15Mua1.500K79.442M-0.07
ABR ARBOR METALS CORP
1.711.18%0.02Mua133.100K79.442M-0.07
ABZ ASIABASEMETALS INC.
0.6410.34%0.06Sức mua mạnh1.000K22.458M-0.02
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.069.09%0.016.000K1.060M-0.02
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.090.00%0.00Mua135.400K1.060M-0.02
ACS ARCHON MINERALS LIMITED
0.2131.25%0.05Mua1.000K12.516M4.780.03
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.0416.67%0.01Mua3.000K1.342M-0.07
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.030.00%0.00Mua213.000K1.342M-0.07
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00Mua1.000K5.418M-0.00
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00Sức mua mạnh1.200K5.418M-0.00
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.12-4.17%-0.01Theo dõi60.000K20.956M-0.00
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.124.17%0.01Mua12.000K20.956M-0.00
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
1.250.00%0.00Bán32.500K133.790M-0.07
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
1.20-4.00%-0.05Bán100133.790M-0.07
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.077.69%0.01Theo dõi16.000K5.801M-0.135.00
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.077.14%0.01Mua519.500K5.801M-0.135.00
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD
0.078.33%0.01Mua21.000K722.085K-0.01
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.224.76%0.01Sức mua mạnh2.000K230.172M18.400.01
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.224.76%0.01Sức mua mạnh248.500K230.172M18.400.01
AGH.H CANADIAN SILVER HUNTER INC
0.1220.00%0.02Sức mua mạnh15.500K1.671M-0.01
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.210.00%0.00Mua75.000K118.997M15.730.01
AGO AURCREST GOLD INC
0.040.00%0.00Mua28.000K4.440M-0.00
AGO AURCREST GOLD INC
0.0610.00%0.01Mua60.000K4.440M-0.00
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.65-4.41%-0.03Mua6.000K126.590M-0.16
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.65-4.41%-0.03Mua7.000K126.590M-0.16
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.661.54%0.01Bán9.930K36.951M-0.12
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.671.52%0.01Bán50036.951M-0.12
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.812.70%0.31Mua2.900K478.900M34.930.3320.00
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.76-0.51%-0.06Mua2.268K478.900M34.930.3320.00
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.19-9.52%-0.02Mua122.500K13.481M-0.05
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.20-6.98%-0.01Mua2.000K13.481M-0.05
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.236.98%0.01Sức mua mạnh15.500K39.762M-0.04
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.232.22%0.01Mua15.500K39.762M-0.04
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.030.00%0.00Sức mua mạnh4.000K931.659K-0.00
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.1110.00%0.01Mua58.000K10.444M-0.02
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.110.00%0.00Mua66.000K10.444M-0.02
API APPIA ENERGY CORP
0.246.52%0.01Sức mua mạnh72.000K
API APPIA ENERGY CORP.
0.230.00%0.00Mua25.000K
APN ALTIPLANO METALS INC
0.19-17.39%-0.04Mua50013.728M-0.01
APN ALTIPLANO METALS INC
0.1713.33%0.02Mua5.500K13.728M-0.01
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
2.093.98%0.08Bán250360.840M7.310.2811.00
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.531.92%0.01Mua77.069K94.000M-0.09
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.524.00%0.02Mua21.850K94.000M-0.09
ARJN ARANJIN RESOURCES LTD
0.0412.50%0.01Mua18.000K2.902M-0.05
ARU AURANIA RESOURCES LTD
4.32-1.14%-0.05Mua700134.413M-0.52
ARU AURANIA RESOURCES LTD
4.32-1.14%-0.05Mua990134.413M-0.52
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.25-13.79%-0.04Bán1.000K5.876M-0.03
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.220.00%0.00Bán2.000K5.876M-0.03
ATV ALTO VENTURES LTD
0.170.00%0.00Mua3001.973M-0.06
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.54-1.82%-0.01Mua2.000K63.425M26.070.02
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.45-16.04%-0.09Mua125.935K63.425M26.540.02
AUG AURYN RESOURCES INC
3.10-3.43%-0.11Mua700333.936M-0.1520.00
AUG AURYN RESOURCES INC
3.10-2.52%-0.08Mua45.568K333.936M-0.1520.00
AURX AUREX ENERGY CORP
0.0511.11%0.01Mua97.000K1.197M
AURX AUREX ENERGY CORP
0.050.00%0.00Bán8.000K1.197M
AUT.H AUSTIN RESOURCES LTD
0.1313.04%0.01Sức mua mạnh17.000K1.054M-0.01
AUX AUX RESOURCES CORPORATION
0.43-4.44%-0.02Mua21.500K5.575M-0.01
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.090.00%0.00Sức mua mạnh34.777K25.590M53.570.00
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.096.25%0.01Sức mua mạnh103.000K25.590M57.140.00
AWR AURWEST RESOURCES
0.078.33%0.01Mua80.000K
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.14-12.90%-0.02Mua229.000K9.716M-0.02
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.153.33%0.01Mua1.000K9.716M-0.02
AXU ALEXCO RESOURCE CORP
3.70-3.65%-0.14Mua106.198K537.321M-0.05115.00
AXU ALEXCO RESOURCE CORP
3.69-4.40%-0.17Mua4.600K537.321M-0.05115.00
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
1.73-3.89%-0.07Bán34.900K115.059M-0.02
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
1.73-3.89%-0.07Bán700115.059M-0.02
AZT AZTEC MINERALS CORP
0.42-13.40%-0.07Sức mua mạnh46.511K16.191M-0.02
AZT AZTEC MINERALS CORP
0.4818.29%0.07Sức mua mạnh95.500K16.191M-0.02
B BCM RESOURCES CORPORATION
0.069.09%0.01Mua1.000K2.463M0.00
BAV.H BRAVERN VENTURES LTD
0.51-32.00%-0.24Bán1.500K3.215M-0.29
BAY ASTON BAY HOLDINGS LTD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh30.000K11.375M-0.01
BAY ASTON BAY HOLDINGS LTD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh362.072K11.375M-0.01
BBR BAM BAM RESOURCES
0.070.00%0.00Sức bán mạnh72.000K
BBR BAM BAM RESOURCES CORP.
0.070.00%0.00Bán35.000K
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD
0.2257.14%0.08Sức mua mạnh2.500K4.955M-0.01
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD
0.21-16.00%-0.04Mua36.500K4.955M-0.01
BCU BELL COPPER CORPORATION
0.16-11.11%-0.02Mua4.715K14.408M-0.01
BCU BELL COPPER CORPORATION
0.170.00%0.00Mua11.500K14.408M-0.01
BEE BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTL INC
0.390.00%0.00Bán1.000K36.371M-0.06
BEE BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTL INC
0.400.00%0.00Mua2.400K36.371M-0.06
BEW BEWHERE HOLDINGS INC
0.157.14%0.01Mua12.000K13.623M-0.01
BEW BEWHERE HOLDINGS INC
0.1510.71%0.01Mua35.000K13.623M-0.01
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.12-23.33%-0.04Bán1.000K591.470K-0.09
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.1318.18%0.02Mua5.000K591.470K-0.09
BHNG BHANG INC.
0.095.88%0.01Bán47.000K
BHNG BHANG INC
0.095.88%0.01Bán125.084K
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC
0.185.88%0.01Mua5.500K1.002M-0.00
BJB BOND RESOURCES INC
0.26-7.14%-0.02Bán8.000K
BLLG BLUE LAGOON RESOURCES INC.
0.678.06%0.05Bán3.500K34.511M-0.07
BLLG BLUE LAGOON RESOUR
0.65-2.99%-0.02Bán2.500K34.511M-0.07
BM.H BC MOLY LTD
0.060.00%0.00Mua3530.135K-0.02
BMET BEMETALS CORP
0.490.00%0.00Mua50048.224M-0.01
BMET BEMETALS CORP
0.47-1.05%-0.01Mua17.000K48.224M-0.01
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.12-4.17%-0.01Mua29.000K21.474M-0.03
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.12-4.17%-0.01Mua180.300K21.474M-0.03
BNCH BENCHMARK METALS INC
1.45-9.38%-0.15Mua20.300K163.214M-0.05
BNCH BENCHMARK METALS INC
1.44-11.11%-0.18Mua169.228K163.214M-0.05
BOL BOLD VENTURES INC
0.060.00%0.00Mua22.600K1.685M-0.04
BOL BOLD VENTURES INC
0.060.00%0.00Sức mua mạnh2.000K1.685M-0.04
BOLT BOLT METALS CORP
0.12-7.41%-0.01Bán74.838K15.893M-0.05
BOLT BOLT METALS CORP.
0.1416.67%0.02Bán76.000K15.893M-0.05
BRC BLACKROCK GOLD CORP
1.36-4.90%-0.07Mua1.500K101.327M-0.04
BRC BLACKROCK GOLD CORP
1.36-4.90%-0.07Mua159.733K101.327M-0.04
BRO BARKSDALE RESOURCES CORP
0.451.14%0.01Mua48.500K19.138M-0.05
BRO BARKSDALE RESOURCES CORP
0.5323.26%0.10Sức mua mạnh3.500K19.138M-0.05
BSK BLUE SKY URANIUM CORP
0.12-4.00%-0.01Bán527.764K15.014M-0.02
BSK BLUE SKY URANIUM CORP
0.12-7.69%-0.01Sức bán mạnh35.500K15.014M-0.02
BSR BLUESTONE RESOURCES INC
2.11-5.80%-0.13Bán6.265K298.688M-0.39196.00
BSR BLUESTONE RESOURCES INC
2.10-6.25%-0.14Bán600298.688M-0.39196.00
BSX BELO SUN MINING CORP
0.9514.46%0.12Sức mua mạnh23.000K382.176M-0.0210.00
BSX BELO SUN MINING CORP
0.9614.29%0.12Sức mua mạnh307.621K382.176M-0.0210.00
BTR BONTERRA RESOURCES INC.
1.30-5.80%-0.08Bán73.278K556.499M
BTR BONTERRA RESOURCES INC.
1.32-4.35%-0.06Bán100556.499M
BVC.H BAROLO VENTURES CORP
0.338.33%0.03Sức mua mạnh7524.173M-0.03
BXR BLUE RIVER RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Bán1.000K1.918M-0.00
BXR BLUE RIVER RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Bán57.000K1.918M-0.00
CANX CANEX METALS INC
0.242.13%0.01Bán8.500K12.732M-0.01
CANX CANEX METALS INC
0.23-4.17%-0.01Bán15.000K12.732M-0.01
CAT CAT STRATEGIC META
0.0325.00%0.01Mua70.000K1.018M-0.04
CAY CACHE EXPLORATION INC.
0.14-6.67%-0.01Mua3.500K1.419M-0.06
CBI COLIBRI RESOURCE CORPORATION
0.086.67%0.01Mua10.000K5.343M-0.00
CBI COLIBRI RESOURCE CORPORATION
0.07-6.25%-0.01Sức mua mạnh5.000K5.343M-0.00
CBK COPPERBANK RESOURC
0.217.50%0.01Mua1.000K
CBLT CBLT INC
0.040.00%0.00Mua9.000K2.895M-0.04
CBLT CBLT INC
0.0525.00%0.01Mua621.662K2.895M-0.04
CBS BARD VENTURES LTD
0.140.00%0.00Mua7401.465M-0.05
CCCM C3 METALS INC
0.06—%357.000K18.234M-0.01
CCD CASCADERO COPPER CORPORATION
0.040.00%0.00Mua52.000K7.383M400.000.00
CCD CASCADERO COPPER CORPORATION
0.040.00%0.00Mua1.000K7.383M400.000.00
CCE COMMERCE RESOURCES CORP
0.280.00%0.00Mua2.500K12.156M-0.04
CCE COMMERCE RESOURCES CORP
0.27-5.26%-0.01Mua8.700K12.156M-0.04
CCO CAMECO CORP
13.76-0.22%-0.03Bán3.400K5.490B128.660.111885.00
CCO CAMECO CORP
13.780.00%0.00Bán69.700K5.490B128.660.111885.00
CCW CANADA SILVER COBALT WORKS INC
0.55-1.79%-0.01Bán77.655K52.360M-0.06
CCW CANADA SILVER COBALT WORKS INC
0.560.00%0.00Bán77.000K52.360M-0.06
CD CANTEX MINE DEVELOPMENT CORP
1.322.33%0.03Bán30062.418M-0.46
CD CANTEX MINE DEVELOPMENT CORP
1.28-4.48%-0.06Bán14.500K62.418M-0.46
CDPR CERRO DE PASCO RES
0.37-1.33%-0.01Mua76.300K97.267M-0.01
CDPR CERRO DE PASCO RESOURCES INC.
0.38-3.85%-0.01Mua6.500K97.267M-0.01
CDV CARDINAL RESOURCES LIMITED
0.69-1.43%-0.01Mua35.000K361.905M-0.08
CDV CARDINAL RESOURCES LIMITED
0.690.00%0.00Mua12.500K361.905M-0.08
CEM CONSTANTINE METAL RESOURCES LTD.
0.17-7.89%-0.01Mua12.000K8.617M-0.04
CGP CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES INC
3.70-1.33%-0.05Mua1.994K121.559M-0.22
CGP CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES INC
3.843.78%0.14Mua300121.559M-0.22
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất