Kim loại / Khoáng sản khác (Công nghiệp)

1079
Cổ phiếu
284.719B
Giá trị vốn hóa thị trường
849.752K
Khối lượng
−2.00%
Thay đổi
+0.36%
Hiệu suất Tháng
+138.63%
Hiệu suất Năm
+28.98%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
A ARMOR MINERALS INC
0.620.00%0.00Bán18846.465M-0.00
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.603.45%0.02Mua372.981K77.197M-0.05
AAG AFTERMATH SILVER LTD
0.603.45%0.02Mua46.000K77.197M-0.05
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.070.00%0.00Bán37.000K14.009M-0.02
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.070.00%0.00Bán683.806K14.009M-0.02
ABR ARBOR METALS CORP
2.085.05%0.10Bán10.100K102.651M-0.01
ABR ARBOR METALS CORP
2.083.48%0.07Bán14.000K102.651M-0.01
ABZ ASIABASEMETALS INC.
0.240.00%0.00Mua699.918M-0.02
ACME ACME LITHIUM INC.
0.842.44%0.02500
ACME ACME LITHIUM INC.
0.907.14%0.06Sức mua mạnh137.440K
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.21-2.33%-0.01Mua73.597K11.063M-0.02
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.210.00%0.00Mua9.500K11.063M-0.02
ACS ARCHON MINERALS LIMITED
0.190.00%0.00Bán34812.244M-0.01
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.14-6.67%-0.01Bán39.000K15.891M-0.03
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.140.00%0.00Bán385.660K15.891M-0.03
ADE ADEX MINING INC.
0.020.00%0.00Mua3.000K13.544M-0.00
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.090.00%0.00Bán4.000K18.343M-0.00
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.090.00%0.00Bán29.866K18.343M-0.00
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
1.06-6.19%-0.07Bán20.700K152.124M-0.03
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
1.06-8.62%-0.10Bán578.494K152.124M-0.03
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.16-5.88%-0.01Mua1.934M42.541M-0.055.00
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.16-5.88%-0.01Mua67.500K42.541M-0.055.00
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD
0.070.00%0.00Mua1.000K1.298M-0.01
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.700.00%0.00Mua1.198M830.628M411.760.00
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.690.00%0.00Bán405.000K830.628M405.880.00
AGH.H CANADIAN SILVER HUNTER INC
0.110.00%0.00Mua10.500K2.916M-0.01
AGH.H CANADIAN SILVER HUNTER INC
0.114.76%0.01Sức mua mạnh84.400K2.916M-0.01
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.15-8.82%-0.02Sức bán mạnh16.000K93.017M8.820.02
AGO AURCREST GOLD INC
0.28-1.79%-0.01Mua50.426K29.084M-0.01
AGO AURCREST GOLD INC
0.2823.91%0.05Sức mua mạnh7.500K29.084M-0.01
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
1.204.35%0.05Mua135.086K220.400M-0.04
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
1.202.56%0.03Mua8.000K220.400M-0.04
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.790.00%0.00Mua100.170K93.818M-0.08
ALLI ALPHA LITHIUM CORPORATION
0.78-1.27%-0.01Mua13.000K93.818M-0.08
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
17.60-4.19%-0.77Bán5.200K761.164M-0.2815.00
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
17.58-4.25%-0.78Bán105.460K761.164M-0.2815.00
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.1824.14%0.04Mua50013.751M-0.05
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.176.25%0.01Mua15.700K13.751M-0.05
AMMP AMMPOWER CORP.
2.083.48%0.07Mua245.700K120.164M
AMMP AMMPOWER CORP
2.071.97%0.04Mua2.268M120.164M
AMY AMERICAN MANGANESE INC
1.300.78%0.01Mua205.601K274.254M-0.00
AMY AMERICAN MANGANESE INC
1.302.36%0.03Mua46.000K274.254M-0.00
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.124.35%0.00Mua34.000K15.206M-0.01
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.129.09%0.01Mua324.105K15.206M-0.01
API APPIA ENERGY CORP.
1.14-0.87%-0.01Mua123.511K
API APPIA ENERGY CORP.
1.07-4.46%-0.05Mua17.300K
APN ALTIPLANO METALS INC
0.346.35%0.02Bán1.000K35.113M-0.02
APN ALTIPLANO METALS INC
0.310.00%0.00Bán32.273K35.113M-0.02
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
2.777.36%0.19Mua245564.416M-0.1811.00
APY ANGLO PACIFIC GROUP PLC
2.65-1.49%-0.04Mua500564.416M-0.1811.00
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
1.16-4.92%-0.06Bán58.200K221.784M8.750.15
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
1.15-5.74%-0.07Bán460.162K221.784M8.750.15
ARJN ARANJIN RESOURCES LTD
0.069.09%0.00Mua10.000K12.968M-0.01
ARJN ARANJIN RESOURCES LTD
0.060.00%0.00Mua80.000K12.968M-0.01
ARU AURANIA RESOURCES LTD
2.640.76%0.02Bán18.031K115.165M-0.43
ARU AURANIA RESOURCES LTD
2.62-0.76%-0.02Bán1.300K115.165M-0.43
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.61-4.69%-0.03Bán69.340K77.623M6.020.11
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.62-3.13%-0.02Bán7.500K77.623M6.020.11
AUC GOLDPLAY MINING INC
0.180.00%0.002.000K6.699M-0.02
AUC GOLDPLAY MINING INC
0.195.56%0.01Sức mua mạnh22.500K6.699M-0.02
AUGF AUSTRALIAN GOLDFIELDS LIMITED
0.2315.00%0.03Bán100.022K4.633M-0.13
AUGF AUSTRALIAN GOLDFIELDS LIMITED
0.227.32%0.02Bán3.000K4.633M-0.13
AUQ AUQ GOLD MINING INC
0.320.00%0.00Bán5054.436M-0.02
AUX AUX RESOURCES CORPORATION
0.260.00%0.00Mua31.500K13.834M-0.13
AUX AUX RESOURCES CORPORATION
0.261.96%0.01Sức mua mạnh1.500K13.834M-0.13
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.16-5.88%-0.01Sức bán mạnh6.000K58.691M-0.03
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.170.00%0.00Bán148.400K58.691M-0.03
AWLI AMERIWEST LITHIUM INC.
0.76-8.43%-0.07Mua10.000K20.157M-0.01
AWR AURWEST RESOURCES CORPORATION
0.18-2.70%-0.01Theo dõi11.500K11.686M
AWR AURWEST RESOURCES CORPORATION
0.17-10.53%-0.02Bán392.298K11.686M
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.10-4.76%-0.00Bán12.000K7.840M-0.00
AWX ARCWEST EXPLORATION INC
0.105.26%0.01Mua23.000K7.840M-0.00
AXU ALEXCO RESOURCE CORP
3.390.30%0.01Bán219.621K509.306M-0.30130.00
AXU ALEXCO RESOURCE CORP
3.39-0.29%-0.01Bán67.500K509.306M-0.30130.00
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
2.191.86%0.04Sức mua mạnh15.500K146.707M1791.670.00
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
2.203.77%0.08Sức mua mạnh103.396K146.707M1766.670.00
AZT AZTEC MINERALS CORP
0.341.47%0.00Mua8.000K19.901M-0.03
AZT AZTEC MINERALS CORP
0.35-1.39%-0.01Mua9.000K19.901M-0.03
B BCM RESOURCES CORPORATION
0.20-2.44%-0.00Mua81.000K9.418M-0.00
B BCM RESOURCES CORPORATION
0.19-2.56%-0.01Mua1.000K9.418M-0.00
BAG BLENDE SILVER CORP
0.129.09%0.01Sức mua mạnh33.545K5.200M-0.01
BAG BLENDE SILVER CORP
0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh6.000K5.200M-0.01
BAV.H BRAVERN VENTURES LTD
0.39-13.33%-0.06Bán56.500K1.844M-0.34
BAY ASTON BAY HOLDINGS LTD
0.040.00%0.00Bán2.000K6.559M-0.01
BAY ASTON BAY HOLDINGS LTD
0.0412.50%0.00Bán41.000K6.559M-0.01
BBR BAM BAM RESOURCES CORP.
0.28-5.00%-0.02Mua54.000K22.923M-0.22
BBR BAM BAM RESOURCES CORP.
0.28-5.00%-0.02Mua449.236K22.923M-0.22
BCU BELL COPPER CORPORATION
0.242.08%0.01Sức mua mạnh9.496K21.731M-0.02
BCU BELL COPPER CORPORATION
0.278.00%0.02Sức mua mạnh50021.731M-0.02
BDN BADEN RESOURCES INC.
0.150.00%0.0025.000K
BEE BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC.
0.32-1.56%-0.01Sức bán mạnh20.500K36.419M
BEE BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC.
0.321.59%0.01Bán181.068K36.419M
BEW BEWHERE HOLDINGS INC
0.21-4.55%-0.01Bán19.726K19.372M-0.02
BEW BEWHERE HOLDINGS INC
0.21-2.27%-0.01Bán6.000K19.372M-0.02
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.264.00%0.01Mua3.500K10.093M
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.25-7.41%-0.02Bán75.000K10.093M
BIOV BIOVAXYS TECHNOLOGY CORP.
0.24-12.73%-0.04Bán5.000K22.420M-0.04
BIOV BIOVAXYS TECHNOLOGY CORP.
0.25-9.09%-0.03Bán104.220K22.420M-0.04
BJB BOND RESOURCES INC.
0.1011.11%0.01Bán15.000K9.462M
BJB BOND RESOURCES INC.
0.10-13.64%-0.01Bán5.000K9.462M
BLLG BLUE LAGOON RESOURCES INC.
0.63-1.56%-0.01Mua51.899K46.952M-0.08
BLLG BLUE LAGOON RESOURCES INC.
0.63-1.56%-0.01Mua1.500K46.952M-0.08
BLO CANNABIX TECHNOLOGIES INC.
1.080.00%0.00Bán3.700K119.177M-0.06
BLO CANNABIX TECHNOLOGIES INC.
1.080.00%0.00Bán39.957K119.177M-0.06
BLUE BLUE THUNDER MINING INC
0.060.00%0.00Bán30.000K4.617M-0.03
BLUE BLUE THUNDER MINING INC
0.0511.11%0.01Bán68.000K4.617M-0.03
BMET BEMETALS CORP
0.37-5.13%-0.02Bán50070.315M-0.01
BMET BEMETALS CORP
0.38-6.25%-0.03Sức bán mạnh39.450K70.315M-0.01
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.070.00%0.00Mua719.950K13.934M-0.02
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.060.00%0.00Bán18.538K13.934M-0.02
BMR BATTERY MINERAL RESOURCES CORP
0.65-4.41%-0.03Mua23.500K45.054M-0.05
BMV BATHURST METALS CORP
0.11-26.67%-0.04Sức bán mạnh51.500K5.859M-0.02
BNCH BENCHMARK METALS INC
1.110.91%0.01Bán97.921K174.727M-0.03
BNCH BENCHMARK METALS INC
1.110.00%0.00Bán164.170K174.727M-0.03
BNN BENJAMIN HILL MINING CORP.
0.42-5.62%-0.03Bán1.500K14.717M-0.07
BNN BENJAMIN HILL MINING CORP
0.39-1.27%-0.01Sức bán mạnh12.000K14.717M-0.07
BOL BOLD VENTURES INC
0.07-16.67%-0.01Sức bán mạnh222.470K3.338M-0.01
BOL BOLD VENTURES INC
0.090.00%0.00Mua11.000K3.338M-0.01
BOLT BOLT METALS CORP.
0.380.00%0.00Bán1.957K4.646M-0.08
BRAU BIG RIDGE GOLD CORP
0.34-1.43%-0.01Mua40.000K16.486M-0.01
BRAU BIG RIDGE GOLD CORP
0.34-2.82%-0.01Mua651.979K16.486M-0.01
BRC BLACKROCK SILVER CORP
1.030.98%0.01Mua142.383K125.119M-0.15
BRC BLACKROCK SILVER CORP
1.042.97%0.03Mua54.700K125.119M-0.15
BRO BARKSDALE RESOURCES CORP
0.58-3.33%-0.02Bán9.000K37.959M-0.04
BRO BARKSDALE RESOURCES CORP
0.59-1.67%-0.01Bán2.500K37.959M-0.04
BSK BLUE SKY URANIUM CORP
0.23-2.08%-0.01Mua183.920K38.906M-0.03
BSK BLUE SKY URANIUM CORP
0.23-4.17%-0.01Mua24.500K38.906M-0.03
BSR BLUESTONE RESOURCES INC
1.722.38%0.04Mua12.300K252.238M-0.29
BSR BLUESTONE RESOURCES INC
1.722.38%0.04Mua121.846K252.238M-0.29
BSX BELO SUN MINING CORP
0.707.69%0.05Bán426.938K295.786M-0.0114.00
BSX BELO SUN MINING CORP
0.684.62%0.03Bán136.000K295.786M-0.0114.00
BTR BONTERRA RESOURCES INC.
1.45-2.68%-0.04Mua7.100K152.917M-0.23
BTR BONTERRA RESOURCES INC.
1.45-2.03%-0.03Mua19.185K152.917M-0.23
BUCK BUCCANEER GOLD CORP.
0.09-5.56%-0.00Mua10.000K2.637M-0.01
BXR BLUE RIVER RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Bán102.000K1.918M-0.00
BXR BLUE RIVER RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Bán20.000K1.918M-0.00
CAMP CANADIAN GOLDCAMPS CORP.
0.070.00%0.00Bán9.000K4.903M-0.09
CANX CANEX METALS INC
0.134.00%0.01Mua118.500K9.087M17.360.01
CANX CANEX METALS INC
0.1323.81%0.03Mua1.500K9.087M14.580.01
CAT CHIMATA GOLD CORP.
0.04-11.11%-0.00Bán29.000K7.536M-0.04
CAT CAT STRATEGIC METALS CORPORATION
0.040.00%0.00Bán39.530K7.536M-0.04
CAVU CAVU MINING CORP.
0.40-2.44%-0.01Bán2.500K
CAVU CAVU MINING CORP.
0.400.00%0.0020.000K
CBI COLIBRI RESOURCE CORPORATION
0.160.00%0.00Mua25.500K11.838M29.090.01
CBI COLIBRI RESOURCE CORPORATION
0.173.03%0.01Mua155.700K11.838M30.000.01
CBK COPPERBANK RESOURCES CORP.
0.54-5.26%-0.03Bán98.875K44.265M-0.02
CBK COPPERBANK RESOURCES CORP.
0.550.00%0.00Bán2.000K44.265M-0.02
CBLT CBLT INC
0.06-8.33%-0.00Bán85.000K4.571M100.000.01
CC CORE ASSETS CORP.
0.14-10.00%-0.01Mua8.000K5.585M-0.02
CC CORE ASSETS CORP.
0.1529.17%0.0415.000K5.585M-0.02
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter