Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

158
Cổ phiếu
116.829B
Giá trị vốn hóa thị trường
283.154K
Khối lượng
−0.69%
Thay đổi
+9.20%
Hiệu suất Tháng
+128.61%
Hiệu suất Năm
+8.20%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
ABST ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION
18.351.44%0.26Sức mua mạnh1.700K892.575M69.930.28499.00
ABST ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION
18.341.05%0.19Sức mua mạnh86.016K892.575M70.160.28499.00
ADCO ADCORE INC
1.85-2.63%-0.05Mua5.200K110.907M129.250.0238.00
ADCO ADCORE INC
1.880.53%0.01Mua33.881K110.907M127.210.0238.00
ALY ANALYTIXINSIGHT INC
1.001.01%0.01Mua29.000K81.934M-0.02
ALY ANALYTIXINSIGHT INC
1.00-0.99%-0.01Mua486.622K81.934M-0.02
AZ A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP
2.81-3.44%-0.10Bán21.586K121.541M
AZ A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP
2.88-3.36%-0.10Bán1.800K121.541M
BB BLACKBERRY LIMITED
11.42-3.87%-0.46Bán2.264M6.719B-2.663497.00
BB BLACKBERRY LIMITED
11.45-3.62%-0.43Bán357.500K6.719B-2.663497.00
BBTV BBTV HOLDINGS INC
10.29-0.19%-0.02Bán26.418K132.143M-0.36
BBTV BBTV HOLDINGS INC
10.24-0.97%-0.10Bán600132.143M-0.36
BXV BEXAR VENTURES INC
0.129.09%0.01Bán6.000K1.439M15.070.01
CARE DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC
17.280.82%0.14168.728K1.112B-0.31
CARE DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC
17.381.16%0.206.681K1.112B-0.31
CBP CERTIVE SOLUTIONS INC.
0.0716.67%0.01Sức mua mạnh8.000K7.675M-0.01
CBP CERTIVE SOLUTIONS
0.060.00%0.00Bán6.000K7.675M-0.01
CHN CHINA EDUCATION RESOURCES INC.
0.080.00%0.00Mua1.520K3.789M-0.01
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
5.88-0.51%-0.03Bán27.361K474.490M20.690.29208.00
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
5.860.00%0.00Bán800474.490M20.520.29208.00
CNNA CANNAONE TECHNOLOGIES INC.
1.014.12%0.04Mua1.300K64.912M-0.03
CNNA CANNAONE TECHNOLOG
1.083.85%0.04Mua93.600K64.912M-0.03
CNS CONTAGIOUS GAMING INC
0.077.69%0.01Mua19.150K2.456M-0.02
CNS CONTAGIOUS GAMING INC
0.070.00%0.00Bán1.000K2.456M-0.02
DCBO DOCEBO INC
59.801.67%0.98Mua148.934K1.923B-0.35488.00
DCBO DOCEBO INC
59.822.26%1.32Mua1.300K1.923B-0.35488.00
DEAL PLAYGON GAMES INC
0.55-3.51%-0.02Bán93.463K102.193M-0.05
DEAL PLAYGON GAMES INC
0.561.82%0.01Bán2.000K102.193M-0.05
DND DYE AND DURHAM LIMITED
44.69-0.16%-0.07Mua5.810K2.886B-0.83
DND DYE AND DURHAM LIMITED
44.72-0.20%-0.09Mua223.888K2.886B-0.83
EAP EURO ASIA PAY HOLD
0.300.00%0.00Mua1.000K20.495M
EGTI EYEFI TECHNOLOGIES
0.993.12%0.03Mua20.000K
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.060.00%0.00Bán369.000K8.206M-0.01
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.060.00%0.00Bán3.000K8.206M-0.01
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.0414.29%0.01Bán4.000K9.364M-0.02
EL ENGAGEMENT LABS INC
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh4.000K9.364M-0.02
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
59.23-2.97%-1.81Sức bán mạnh10.500K3.383B33.151.871763.00
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
59.20-3.13%-1.91Sức bán mạnh170.356K3.383B33.191.871763.00
ETHC ETHER CAPITAL CORPORATION
3.330.00%0.00Mua87.171K83.894M3.500.962.00
FDGE FARMERS EDGE INC
17.982.74%0.48Sức mua mạnh22.712K731.630M500.00
FDGE FARMERS EDGE INC
17.60-1.12%-0.20Bán100731.630M500.00
FTJ FORT ST JAMES NICKEL CORP
0.250.00%0.00Mua4.500K5.014M-0.01
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.291.75%0.01Bán11.600K19.904M-0.02
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.28-6.67%-0.02Bán10.250K19.904M-0.02
GAME ENGINE MEDIA HOLDINGS INC
12.46-0.72%-0.09Bán100177.438M-12.01163.00
GAME ENGINE MEDIA HOLDINGS INC
12.35-1.98%-0.25Bán11.415K177.438M-12.01163.00
GGLD GENERAL GOLD RESOU
0.380.00%0.00Sức mua mạnh5.000K12.671M34.550.01
GLL GALLAGHER SECURITY
0.2814.58%0.04Sức mua mạnh28.923K4.140M-0.00
GLL GALLAGHER SECURITY CORP.
0.2613.04%0.03Sức mua mạnh2.000K4.140M-0.00
GSW GETSWIFT TECHNOLOGIES LIMITED
2.424.31%0.10Mua8.200K
HOC HUNTER TECHNOLOGY CORP
0.928.24%0.07Bán5.000K39.284M-0.04
HOC HUNTER TECHNOLOGY CORP
0.940.00%0.00Bán53.512K39.284M-0.04
IMP INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION
1.02-2.86%-0.03Mua3.300K18.132M0.482.1968.00
IMP INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION
1.02-2.86%-0.03Mua1.000K18.132M0.482.1968.00
INTL INTELLABRIDGE TECHNOLOGY CORPORATION
0.944.44%0.04Mua14.000K50.057M-0.01
INTL INTELLABRIDGE TECH
0.963.23%0.03Sức mua mạnh173.487K50.057M-0.01
ISFT ICESOFT TECHNOLOGI
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh59.000K5.208M-0.02
ITM INTEMA SOLUTIONS INC
0.55-1.79%-0.01Theo dõi6.000K68.053M-0.02
ITM INTEMA SOLUTIONS INC
0.55-3.51%-0.02Bán153.157K68.053M-0.02
JJ JACKPOT DIGITAL INC
0.2916.00%0.04Mua27.500K13.293M-1.85
JJ JACKPOT DIGITAL INC
0.297.41%0.02Mua50013.293M-1.85
KBY KONA BAY TECHNOLOGIES INC
0.17-12.82%-0.031.000K4.787M-0.03
KBY KONA BAY TECHNOLOGIES INC
0.140.00%0.00Bán204.787M-0.03
KUU KUUHUBB INC
0.100.00%0.00Bán2.120K5.297M
KUU KUUHUBB INC
0.100.00%0.00Bán5005.297M
LEAF LEAF MOBILE INC
0.36-1.35%-0.01Bán887.165K740.000K-0.03
LEAF LEAF MOBILE INC
0.36-4.00%-0.01Bán11.500K740.000K-0.03
LSPD LIGHTSPEED POS INC
90.700.17%0.15Mua25.425K11.658B-1.361100.00
LSPD LIGHTSPEED POS INC
90.53-0.20%-0.18Mua531.087K11.658B-1.361100.00
LUXX LUXXFOLIO HOLDINGS INC.
0.44-10.20%-0.05Bán30.000K7.765M-0.01
LUXX LUXXFOLIO HOLDINGS
0.39-11.36%-0.05Bán38.277K7.765M-0.01
MAPS PROSTAR HOLDINGS INC
0.701.45%0.01Mua31.721K1.379M83.130.01
MAPS PROSTAR HOLDINGS INC
0.70-1.41%-0.01Bán4.625K1.379M85.540.01
MCLD MCLOUD TECHNOLOGIES CORP
2.14-10.08%-0.24Sức bán mạnh31.500K23.475M-1.75
MCLD MCLOUD TECHNOLOGIES CORP
2.10-12.13%-0.29Sức bán mạnh266.990K23.475M-1.75
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC
0.060.00%0.00Bán5.000K10.934M-0.01
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC
0.0610.00%0.01Bán1.000K10.934M-0.01
MRBL MARBLE FINNCIL INC
0.23-4.08%-0.01Bán72.001K14.587M-0.06
MRBL MARBLE FINANCIAL INC.
0.23-2.08%-0.01Sức bán mạnh10.500K14.587M-0.06
MTLO MARTELLO TECHNOLOGIES GROUP INC
0.170.00%0.00Bán103.500K27.962M-0.04104.00
MTLO MARTELLO TECHNOLOGIES GROUP INC
0.170.00%0.00Bán149.500K27.962M-0.04104.00
MUST.H MUST CAPITAL INC
0.100.00%0.00Bán10.000K1.906M-0.00
MVAI MINERVA INTELLIGENCE INC
0.289.80%0.03Mua6.000K9.652M-0.07
MVAI MINERVA INTELLIGENCE INC
0.309.09%0.03Sức mua mạnh40.000K9.652M-0.07
NBVA NUBEVA TECHNOLOGIES LTD
1.1119.35%0.18Sức mua mạnh484.298K40.725M-0.03
NBVA NUBEVA TECHNOLOGIES LTD
1.0816.13%0.15Sức mua mạnh65.000K40.725M-0.03
NDA NEPTUNE DIGITAL ASSETS CORP
1.0613.98%0.13Sức mua mạnh511.100K88.139M24.870.04
NDA NEPTUNE DIGITAL ASSETS CORP
1.0510.53%0.10Sức mua mạnh3.829M88.139M25.400.04
NEWU NEWTOPIA INC
0.560.00%0.00Mua52.100K55.783M-0.09
NEWU NEWTOPIA INC
0.561.82%0.01Mua2.000K55.783M-0.09
NTAR NEXTECH AR SOLUTIO
3.65-3.95%-0.15Sức bán mạnh99.147K162.784M
NTAR NEXTECH AR SOLUTIONS CORP.
3.74-1.58%-0.06Bán71.305K162.784M
ONE 01 COMMUNIQUE LABORATORY INC
0.290.00%0.00Mua50027.418M-0.01
ONE 01 COMMUNIQUE LABORATORY INC
0.338.33%0.03Sức mua mạnh8.950K27.418M-0.01
OPT OPTIVA INC
30.63-0.55%-0.17Bán300163.735M-15.16341.00
OPT OPTIVA INC
30.800.88%0.27Bán100163.735M-15.16341.00
OTEX OPEN TEXT CORPORATION
61.87-0.19%-0.12Mua349.243K16.910B136.480.4614400.00
OTEX OPEN TEXT CORPORATION
61.81-0.29%-0.18Mua19.300K16.910B136.480.4614400.00
PERK PERK LABS INC
0.11-4.35%-0.01Bán53.324K16.297M-0.03
PERK PERK LABS INC.
0.120.00%0.00Bán5.000K16.297M-0.03
PGV PRODIGY VENTURES INC
0.143.85%0.01Bán3.000K15.168M28.890.00
PGV PRODIGY VENTURES INC
0.12-3.85%-0.01Bán2.190K15.168M28.890.00
PLAY BLOCPLAY ENTERTAINMENT INC.
0.4919.51%0.08Mua2.500K3.934M20.100.02
PLAY BLOCPLAY ENTERTAIN
0.42-2.33%-0.01Mua119.880K3.934M21.080.02
PLUR PLURILOCK SECURITYINC
0.715.97%0.04Sức mua mạnh2.000K1.615M-0.07
PLUR PLURILOCK SECURITYINC
0.715.97%0.04Sức mua mạnh141.667K1.615M-0.07
POPR POPREACH CORPORATION
0.973.19%0.03Bán140.500K55.471M-0.86
POPR POPREACH CORPORATION
0.962.13%0.02Bán1.000K55.471M-0.86
PRSN PERSONAS SOCIAL INCORPORATED
0.090.00%0.00Mua101.944K29.303M-0.01
PRSN PERSONAS SOCIAL INCORPORATED
0.090.00%0.00Bán42.000K29.303M-0.01
QIS QUORUM INFORMATION TECHNOLOGIES INC.
1.180.00%0.00Bán5.900K85.421M-0.04
QIS QUORUM INFORMATION TECHNOLOGIES INC.
1.190.85%0.01Bán2.200K85.421M-0.04
QNC QUANTUM NUMBERS CORP
0.217.69%0.01Mua385.524K19.798M-0.01
QNC QUANTUM NUMBERS CORP
0.210.00%0.00Mua54.500K19.798M-0.01
RAD RADIAL RESEARCH CO
0.1233.33%0.03Mua10.150K3.269M-0.01
SIRE SIRE BIOSCIENCE INC.
0.36-1.35%-0.01Mua2.500K15.693M-0.05
SIRE SIRE BIOSCIENCE IN
0.370.00%0.00Mua222.160K15.693M-0.05
SOLV SOLVBL SOLUTIONS
0.14-6.67%-0.01Bán4.000K
SOLV SOLVBL SOLUTIONS INC.
0.130.00%0.003.000K
SPOT GOLDSPOT DISCOVERIES CORP
0.5216.85%0.07Sức mua mạnh16.000K34.612M4.060.11
SPOT GOLDSPOT DISCOVERIES CORP
0.5012.36%0.06Sức mua mạnh650.800K34.612M4.060.11
STC SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION
4.203.96%0.16Mua8.500K451.182M40.000.10
STC SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION
4.183.21%0.13Mua44.819K451.182M40.100.10
STR.H SANTA ROSA RESOURCES CORP
0.105.00%0.01Mua14.500K734.033K-0.01
SWIS GLOBEX DATA LTD
0.313.33%0.01Mua210.700K17.100M-0.02
SWIS GLOBEX DATA LTD.
0.300.00%0.00Mua5.500K17.100M-0.02
SYZ SYLOGIST LTD
15.13-1.30%-0.20Mua85.929K365.404M35.980.43
SYZ SYLOGIST LTD
15.450.00%0.00Mua900365.404M36.260.43
TCS TECSYS INC J
49.561.14%0.56Mua21.078K708.790M130.180.38514.00
TCS TECSYS INC J
49.330.67%0.33Mua800708.790M130.180.38514.00
TEVO TEVANO SYSTEMS HLD
1.103.77%0.04Sức mua mạnh581.909K3.692M-0.01
TEVO TEVANO SYSTEMS HOLDINGS INC.
1.00-7.41%-0.085003.692M-0.01
THNK THINK RESEARCH CORPORATION
3.89-2.75%-0.11Bán400143.483M-0.00
THNK THINK RESEARCH CORPORATION
3.98-0.50%-0.02Bán17.893K143.483M-0.00
TOI TOPICUS COM INC
84.49-1.07%-0.91Mua102.235K7.723B
TOI TOPICUS COM INC
84.00-1.93%-1.65Mua3.360K7.723B
UI URBANIMMERSIVE INC
0.230.00%0.00Mua158.250K20.238M-0.02
UI URBANIMMERSIVE INC
0.23-2.17%-0.01Mua20.000K20.238M-0.02
VAI VIRTUALARMOUR INTERNATIONAL INC.
0.105.00%0.01Bán12.000K11.183M-0.03
VAI VIRTUALARMOUR INTE
0.100.00%0.00Bán87.700K11.183M-0.03
VEGN PLANT & CO. BRANDS
0.27-3.57%-0.01Bán951.972K27.480M-0.11
VEGN PLANT & CO. BRANDS LTD.
0.27-3.57%-0.01Bán125.500K27.480M-0.11
VHI VITALHUB CORP
2.951.37%0.04Sức mua mạnh10097.906M-0.08
VHI VITALHUB CORP
2.974.21%0.12Sức mua mạnh22.435K97.906M-0.08
VQS VIQ SOLUTIONS INC
6.60-1.20%-0.08Bán14.635K157.591M-0.91
VQS VIQ SOLUTIONS INC
6.59-1.35%-0.09Bán500157.591M-0.91
VSBY VSBLTY GROUPE TECH
0.710.00%0.00Bán141.388K108.712M6.710.11
VSBY VSBLTY GROUPE TECHNOLOGIES CORP.
0.711.43%0.01Mua2.000K108.712M6.620.11
XAU GOLDMONEY INC
3.07-0.97%-0.03Bán15.779K234.139M24.660.13
XAU GOLDMONEY INC
3.06-1.29%-0.04Bán1.800K234.139M24.660.13
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất