Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

123
Cổ phiếu
114.224B
Giá trị vốn hóa thị trường
387.459K
Khối lượng
+4.61%
Thay đổi
+11.24%
Hiệu suất Tháng
−57.10%
Hiệu suất Năm
−56.13%
Hiệu suất YTD
           
ABST ABSOLUTE SOFTWARE CORP
11.133.53%0.38Mua83.033K924157.29568.057M-0.56535.00
ADCO ADCORE INC
0.202.56%0.01Bán80.520K16104.0012.754M-0.02
ALPA ALPHA METAVERSE TECHNOLOGIES INC
0.140.00%0.00Bán47.729K6682.068.752M-0.14
ALY ANALYTIXINSIGHT INC
0.33-2.94%-0.01Bán35.000K11550.0031.829M-0.05
APP GLOBAL CANNABIS APPLICATIONS CORP.
0.0416.67%0.01Bán30.490K1067.156.979M-0.00
AZ A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP
3.80-0.52%-0.02Bán3.200K12160.0077.562M-1.16
BB BLACKBERRY LTD
7.405.87%0.41Mua2.375M17572543.204.271B0.033325.00
BBTV BBTV HLDGS INC
1.8215.19%0.24Bán94.214K171469.4838.335M-1.75438.00
BKMT BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC
0.040.00%0.00Bán1.300K52.002.171M-0.02
BLOK GLOBALBLOCK DIGITAL ASSET TRD LTD
0.110.00%0.00Bán15016.5012.384M-0.36
BRAG BRAGG GAMING GROUP INC
6.881.33%0.09Mua56.074K385789.12137.969M-0.53286.00
BWLK BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP
0.29-1.69%-0.01Bán33.500K9715.0012.313M-0.13
CARE DIALOGUE HEALTH TECH INC
3.01-9.34%-0.31Bán Mạnh91.812K276354.12198.617M-0.42270.00
CDAY CERIDIAN HCM HLDG INC
66.476.01%3.77Mua15.039K999642.3310.243B-0.697462.00
CGII CLEANGO INNOVATIONS INC.
0.4418.92%0.07Bán11.000K4840.004.960M-0.98
CHS COMPREHENSIVE HEALTHCARE SYS INC
0.100.00%0.00Bán20.000K2000.003.490M
CK CASCADIA BLOCKCHAIN GROUP CORP.
0.030.00%0.00Bán Mạnh31.400K942.002.201M-0.00
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
4.50-0.88%-0.04Bán Mạnh40.033K180148.50361.507M19.880.23184.00
CNS CONTAGIOUS GAMING INC
0.010.00%0.00Bán Mạnh3.000K45.00566.773K-0.02
COYX COINANALYST CORP
0.060.00%0.00Mua1.000K55.00
CPLF COPPERLEAF TECHNOLOGIES INC
6.49-2.41%-0.16Bán31.004K201215.96444.209M-0.45389.00
CVO COVEO SOLUTIONS INC
5.21-0.76%-0.04Bán68.070K354644.70551.588M
DCBO DOCEBO INC
42.158.86%3.43Mua88.590K3734068.501.386B-0.57726.00
DEAL PLAYGON GAMES INC
0.07-6.25%-0.01Bán101.000K7575.0019.000M-0.07
DND DYE & DURHAM LTD
22.670.80%0.18Mua88.663K2009990.211.566B0.25
DRT DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD
1.364.62%0.06Bán66.127K89932.72116.779M-0.95
DSAI DEEPSPATIAL INC.
0.1110.00%0.01Mua1.000K110.0010.302M
DSY DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC
0.932.20%0.02Bán1.345K1250.859.478M61.340.0234.00
DTOL D2L INC
7.072.32%0.16Mua37.346K264036.22374.637M-1.78
EAGR EAST SIDE GAMES GROUP INC
1.833.39%0.06Bán74.923K137109.09149.212M-0.03190.00
EGTI EYEFI GROUP TECHNOLOGIES INC.
0.455.95%0.03Bán1.500K667.5012.262M-0.06
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS INC
0.020.00%0.00Bán10.000K200.003.471M25.000.00
ENGH ENGHOUSE SYSTEMS
29.064.27%1.19Mua96.410K2801674.601.614B17.101.641813.00
EONX EONX TECHNOLOGIES INC.
0.650.00%0.00Bán1.000K650.0024.814M-0.22
EPY EPLAY DIGITAL INC.
0.030.00%0.00Bán15.600K390.002.474M-0.05
FARM DEVERON CORP
0.49-2.00%-0.01Mua1.000K490.0052.479M-0.09127.00
FDGE FARMERS EDGE INC
1.809.09%0.15Bán13.106K23590.8075.435M-1.70
FORA VERTICALSCOPE HLDGS INC
14.44-5.19%-0.79Bán Mạnh4.512K65153.28307.679M-1.50
FTJ FORT ST JAMES NICKEL CORP
0.08-11.11%-0.01Bán Mạnh30.000K2400.001.820M-0.03
FUEL PLANTFUEL LIFE INC.
0.18-20.00%-0.04Bán15.930K2867.406.539M-0.72
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.1011.11%0.01Bán21.000K2100.006.437M-0.03
GBLC GRAPH BLOCKCHAIN INC
0.010.00%0.00Bán Mạnh116.650K1749.758.666M-0.07
GEMS INFINITY STONE VENTURES CORP
0.18-5.26%-0.01Bán Mạnh28.500K5130.008.170M
GET GAMEON ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES INC
0.078.33%0.01Bán18.600K1209.004.091M-0.14
GIP GREEN IMPACT PARTNERS INC
7.18-1.64%-0.12Bán5.166K37091.88116.630M-2.51
GLL GALLAGHER SECURITY CORP.
0.078.33%0.01Bán15.600K1014.001.797M-0.04
GOOD GOOD GAMER ENTERTAINMENT INC
0.14-3.33%-0.01Bán2.588K375.263.498M
HOC HUNTER TECHNOLOGY CORP
0.198.57%0.01Bán5.260K999.40838.919K-1.01
HS HS GOVTECH SOLUTIONS INC.
0.38-2.56%-0.01Bán57.614K21893.3217.421M-0.20
IMP INTERMAP TECHNOLOGIES CORP
0.502.04%0.01Bán3.873K1936.5016.712M-0.1772.00
INTR INTREPID METALS CORP
0.12-7.69%-0.01Bán Mạnh309.000K37080.005.576M-0.03
INX INTOUCH INSIGHT LTD
0.593.51%0.02Mua12.700K7493.0015.052M-0.02
IP IMAGINEAR INC.
0.04-10.00%-0.01Bán Mạnh150.255K6761.489.158M-0.03
ISD ISIGN MEDIA SOLUTIONS INC
0.04-12.50%-0.01Bán Mạnh118.000K4130.008.611M-0.01
JJ JACKPOT DIGITAL INC
0.078.33%0.01Bán15.300K994.506.169M-0.08
KIDZ KIDOZ INC
0.410.00%0.00Bán31.2248.364M-0.0132.00
KUU KUUHUBB INC
0.078.33%0.01Mua16.000K1040.004.190M-0.08
LSPD LIGHTSPEED COMMERCE INC
32.824.96%1.55Mua1.529M50173771.924.887B-2.53
MAGT MAGNET FORENSICS INC
18.075.24%0.90Mua41.854K756301.78737.529M150.480.11394.00
MAPS PROSTAR HOLDINGS INC
0.17-2.78%-0.01Bán9.000K1575.0020.451M-0.07
MCLD MCLOUD TECHNOLOGIES CORPORATION
4.00-2.44%-0.10Bán5002000.0064.620M-5.23
MEND NUROSENE HEALTH INC.
0.4045.45%0.12Mua8.000K3200.0016.113M-0.26
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC
0.010.00%0.00Bán2003.004.781M-0.02
MRBL MARBLE FINANCIAL INC.
0.090.00%0.00Bán12.000K1080.008.565M-0.06
MTLO MARTELLO TECHNOLOGIES GROUP INC
0.040.00%0.00Bán361.510K12652.8510.254M-0.03112.00
MVAI MINERVA INTELLIGENCE INC
0.070.00%0.00Mua15.200K1064.005.103M-0.06
NBVA NUBEVA TECHNOLOGIES LTD
0.872.35%0.02Bán6.405K5572.3547.955M-0.06
NCI NTG CLARITY NETWORKS INC
0.030.00%0.00Bán151.100K4533.004.883M2.500.01
NEWU NEWTOPIA INC
0.182.78%0.01Bán28.100K5198.5022.183M-0.07
NOW NOWVERTICAL GROUP INC
0.492.08%0.01Bán90.750K44467.5016.184M
NTAR NEXTECH AR SOLUTIONS CORP
0.663.12%0.02Mua15.189K10024.7465.759M-0.35140.00
ONE 01 COMMUNIQUE LABORATORY
0.1713.79%0.02Bán389.524K64271.4615.584M-0.01
OPT OPTIVA INC
24.000.00%0.00Mua00.00132.818M32.460.74374.00
OTEX OPEN TEXT CO
51.102.49%1.24Mua508.075K25962632.5013.822B22.902.1914300.00
PAT PATRIOT ONE TECHNOLOGIES INC
0.412.50%0.01Bán51.570K21143.7066.903M-0.1068.00
PERK PERK LABS INC.
0.030.00%0.00Bán184.000K4600.004.824M-0.0217.00
PGO.H PACIFIC GEOINFO CORPORATION
0.01-25.00%-0.01Bán22.000K330.001.862M-0.00
PGV PRODIGY VENTURES INC
0.070.00%0.00Theo dõi1.000K65.009.379M-0.01
PLUR PLURILOCK SECURITY INC
0.244.35%0.01Mua4.900K1176.0014.724M-0.11
POPR POPREACH CORPORATION
0.341.52%0.01Bán172.000K57620.0026.950M-0.01148.00
PRL PROPEL HOLDINGS INC
6.500.78%0.05Bán13.680K88920.00223.113M37.500.18
PUSH PUSHFOR TECH INC.
0.105.56%0.01Bán1.001K95.091.722M-0.23
QIS QUORUM INFORMATION TECHNOLOGIES
0.79-1.25%-0.01Bán4.536K3583.4457.775M-0.04
QNC QUANTUM EMOTION CORP
0.20-22.00%-0.06Bán Mạnh666.432K129954.2426.404M-0.02
QUIS QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC
0.625.08%0.03Bán42.441K26313.42221.701M-0.07
RABI ADRABBIT LTD
0.0325.00%0.01Mua1.059M26470.004.645M-0.03
RAD RADIAL RESEARCH CORP
0.0475.00%0.01Mua6.000K210.00974.337K-0.03
RHT RELIQ HEALTH TECHNOLOGIES INC
0.502.04%0.01Bán56.315K28157.5091.937M-0.05
ROI ROUTE1 INC
0.1412.00%0.01Mua93.000K13020.005.559M69.440.00
ROOF NORTHSTAR CLEAN TECHNOLOGIES INC
0.195.56%0.01Bán11.545K2193.5516.722M-0.08
RYAH RYAH GROUP, INC.
0.030.00%0.00Mua551.134K16534.0214.978M
SCRN SCREENPRO SECURITY INC.
0.040.00%0.00Bán430.500K15067.502.612M-0.14
SCYB SCRYB INC.
0.130.00%0.00Bán9.600K1248.0031.219M
SHOP SHOPIFY INC
497.095.28%24.92Mua287.920K143122152.8063.205B303.951.99
SKUR SEKUR PRIVATE DATA LTD.
0.20-6.98%-0.01Bán Mạnh53.465K10693.0020.899M-0.10
SOLV SOLVBL SOLUTIONS INC
0.04-12.50%-0.01Bán12.500K437.505.339M-0.02
SPOT GOLDSPOT DISCOVERIES CORP
0.38-2.56%-0.01Bán Mạnh20.850K7923.0045.452M7.500.06
STC SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION
11.353.37%0.37Mua14.056K159535.60233.608M-0.60570.00
SYZ SYLOGIST LTD
7.184.06%0.28Bán14.196K101927.28171.716M87.120.08
TAAL TAAL DISTRIBUTED INFORMATION TECHNOLOGIES INC.
1.23-1.60%-0.02Bán19.866K24435.1844.648M-0.5561.00
TBIX TRUSTBIX INC
0.077.69%0.01Bán23.550K1648.505.036M-0.07
TCS TECSYS INC
36.5010.44%3.45Mua17.307K631705.50531.546M124.390.27655.00
TEVO TEVANO SYSTEMS HOLDINGS INC.
0.20-13.04%-0.03Bán1.205K241.004.340M-0.35
THNC THINKIFIC LABS INC
1.9414.79%0.25Bán82.603K160249.82150.868M-0.61
THNK THINK RESEARCH CORPORATION
0.48-2.02%-0.01Bán9.000K4365.0028.832M-0.60
TOI TOPICUS COM INC
68.722.06%1.39Bán90.431K6214418.325.492B21.933.15
TRBE TRIBE PROPERTY TECHNOLOGIES INC
2.005.26%0.10Bán1.300K2600.0033.392M-0.38210.00
TRUE TREATMENT.COM INTERNATIONAL INC.
0.220.00%0.00Bán41.119K9046.1814.559M-0.23
TTGI TURNIUM TECHNOLOGY GROUP INC
0.50-13.79%-0.08Bán18.000K9000.0022.575M-0.01
UI URBANIMMERSIVE INC
0.25-7.41%-0.02Bán67.000K16750.009.207M-0.11
UP UPSNAP INC.
0.010.00%0.00Bán Mạnh117.600K588.001.338M-0.00
VHI VITALHUB CORP
2.732.63%0.07Bán1.000K2730.00114.501M-0.01180.00
VPN VPN TECHNOLOGIES INC.
0.1035.71%0.03Bán13.000K1235.003.402M-0.02
VQS VIQ SOLUTIONS INC
2.00-2.44%-0.05Mua14.700K29400.0059.763M-0.946096.00
VRAR XR IMMERSIVE TECH INC.
0.040.00%0.00Bán22.000K880.003.616M-0.08
VSBY VSBLTY GROUPE TECHNOLOGIES CORP.
0.391.32%0.01Bán273.716K105380.6678.424M-0.11
WE WECOMMERCE HOLDINGS LTD
3.750.00%0.00Bán18.085K67818.75154.048M82.060.05
WISH WISHPOND TECHNOLOGIES LTD
0.663.12%0.02Bán10.000K6600.0019.479M-0.13
XIGM XIGEM TECHNOLOGIES CORPORATION
0.050.00%0.00Bán2.000K100.007.658M-0.12
XRA XRAPPLIED TECHNOLOGIES INC
0.07-35.00%-0.04Bán60039.004.455M-0.08
ZEU ZEU TECHNOLOGIES INC.
0.150.00%0.00Bán3.000K450.005.112M-0.11
ZOMD ZOOMD TECHNOLOGIES LTD
0.4422.22%0.08Mua16.058K7065.5235.520M-0.01
ZONE ZONETAIL INC
0.0414.29%0.01Bán8.000K320.007.754M-0.01
Tải thêm