Các công ty của Các công ty Canada hoạt động trong một ngành: dược phẩm: khác

Danh sách sau có Các công ty Canada hoạt động trong cùng ngành, dược phẩm: khác. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như JAMIESON WELLNESS INC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NEUTRISCI INTL INC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BHCBAUSCH HEALTH COMPANIES INC
4.487 B CAD12.07 CAD−1.71%523.572 K0.97−2.19 CAD−154.97%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
CRONCRONOS GROUP INC
1.323 B CAD3.45 CAD−0.58%193.501 K0.52−0.26 CAD+55.39%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
JWELJAMIESON WELLNESS INC
1.121 B CAD26.28 CAD−1.31%33.393 K0.4923.471.12 CAD−10.16%2.78%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CPHCIPHER PHARMACEUTICALS INC
218.123 M CAD9.31 CAD+2.48%52.836 K0.898.411.11 CAD−21.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
GRINGROWN ROGUE INTERNATIONAL INC.171.086 M CAD0.950 CAD+1.06%118.912 K0.41−0.00 CAD−193.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DBDECIBEL CANNABIS COMPANY INC
57.26 M CAD0.140 CAD0.00%434.451 K1.20−0.01 CAD−154.05%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IWINIRWIN NATURALS INC50.038 M CAD0.140 CAD−31.71%2.5 K0.75−8.05 CAD−1329.85%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BNXTBIONXT SOLUTIONS INC.47.672 M CAD0.380 CAD−15.56%32 K2.14−0.13 CAD+21.95%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EEBMEASTWOOD BIO-MED CDA INC
47.531 M CAD0.69 CAD−21.59%5000.13−0.01 CAD−156.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BABYELSE NUTRITION HOLDINGS INC
31.262 M CAD0.245 CAD+6.52%81.977 K0.32−0.13 CAD+17.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SBBCSIMPLY BETTER BRANDS CORP
24.589 M CAD0.370 CAD+8.82%1.603 M8.15−0.33 CAD+30.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ROMJRUBICON ORGANICS INC
22.196 M CAD0.400 CAD+1.27%36.5 K1.89−0.03 CAD+52.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HHYTNHYTN INNOVATIONS INC18.19 M CAD0.260 CAD−3.70%45.633 K0.32−0.03 CAD+88.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
XTRXADASTRA HOLDINGS LTD.13.433 M CAD0.250 CAD+4.17%2 K0.14−0.08 CAD−51.62%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMCCIM CANNABIS CORP.12.59 M CAD0.860 CAD−8.51%12.656 K0.27−0.64 CAD+97.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MUSLPROMINO NUTRITIONAL SCIENCES INC.9.656 M CAD0.155 CAD−3.13%475.467 K1.40−0.18 CAD+7.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NDATNDATALYZE CORP.6.359 M CAD0.150 CAD−3.23%4 K0.71−0.01 CAD+68.16%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AYURAYURCANN HOLDINGS CORP6.357 M CAD0.040 CAD0.00%20 K0.37−0.03 CAD+1.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BBGABIONEUTRA GLOBAL CORPORATION
5.37 M CAD0.140 CAD0.00%100.00−0.10 CAD−98.82%0.00%Công nghệ Sức khỏe
JUVAJUVA LIFE INC.4.742 M CAD0.030 CAD0.00%18.65 K0.64−0.06 CAD+24.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GENXGENIX PHARMACEUTICALS CORPORATION
4.619 M CAD0.065 CAD−7.14%8 K0.10−0.07 CAD−340.74%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PMEDPREDICTMEDIX AI INC.4.435 M CAD0.030 CAD0.00%172 K1.23−0.02 CAD−20.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BBMBLUEBERRIES MEDICAL CORP.3.275 M CAD0.015 CAD−25.00%14 K0.16−0.01 CAD+82.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PHRXPHARMADRUG INC.3.06 M CAD0.035 CAD0.00%12.854 K0.08−0.01 CAD+95.41%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMOJOMOJAVE BRANDS INC.2.995 M CAD0.320 CAD0.00%11 K1.21−0.06 CAD−273.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CCPTRCAPTOR CAPITAL CORP2.865 M CAD0.055 CAD+22.22%9.5 K0.78−0.29 CAD−90.43%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BCBCTHE BC BUD CORPORATION2.381 M CAD0.040 CAD−27.27%45.301 K0.30−0.02 CAD+78.92%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GGLOWGLOW LIFETECH CORP2.284 M CAD0.025 CAD−37.50%24 K0.55−0.03 CAD+14.50%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NOVANOVA MENTIS LIFE SCIENCES CORP.2.208 M CAD0.015 CAD0.00%18.025 K0.18−0.01 CAD+53.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PONDPOND TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.051 M CAD0.030 CAD0.00%23 K0.54−0.06 CAD+47.54%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GLGGLG LIFE TECH CORP
2.035 M CAD0.050 CAD0.00%00.00−0.85 CAD−26.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
VPIVITALITY PRODUCTS
1.988 M CAD0.055 CAD+22.22%1 K0.04−0.01 CAD+34.85%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MOODDOSEOLOGY SCIENCES INC1.584 M CAD0.360 CAD+80.00%2 K0.56−0.35 CAD+11.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HTCHTC PURENERGY INC
1.035 M CAD0.005 CAD0.00%5840.030.00%Công nghệ Sức khỏe
NUNEUTRISCI INTL INC
892.121 K CAD0.010 CAD+100.00%80.523 K3.49−0.00 CAD+43.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SESWEET EARTH HOLDINGS CORPORATION640.147 K CAD0.050 CAD0.00%14.719 K0.19−0.09 CAD+90.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HHMPSHEMPSANA HOLDINGS LTD.541.293 K CAD0.010 CAD0.00%6.327 K0.34−0.04 CAD+38.45%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MYCOMYDECINE INNOVATIONS GROUP INC.529.15 K CAD0.015 CAD−25.00%645.961 K2.35−0.59 CAD+92.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GOATGOAT INDUSTRIES LTD417.454 K CAD0.130 CAD−10.34%26 K2.65−4.86 CAD−13.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSTPHSTEEP HILL INC.404.741 K CAD0.025 CAD0.00%2.666 K0.10−0.01 CAD+76.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CHMCHEMISTREE TECHNOLOGY INC.368.855 K CAD0.005 CAD0.00%160.126 K8.49−0.02 CAD+64.69%0.00%Công nghệ Sức khỏe
FUELPLANTFUEL LIFE INC.179.69 K CAD0.010 CAD0.00%11 K0.030.00%Công nghệ Sức khỏe