Các công ty của Các công ty Chile hoạt động trong một ngành: hàng nông sản/chế biến

Danh sách sau có Các công ty Chile hoạt động trong cùng ngành, hàng nông sản/chế biến. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như SALMONES CAMANCHACA SA hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như EMPRESAS IANSA SA, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BLUMARBLUMAR SA
336.379 B CLP207.900 CLP+0.00%3240.0037.785.50 CLP−83.71%2.94%Công nghiệp Chế biến
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
201.707 B CLP2718.600 CLP0.00%40.00−75.80 CLP−114.15%4.84%Công nghiệp Chế biến
CAMANCHACACAMANCHACA SA
163.536 B CLP38.500 CLP−2.28%6.51 K0.0755.440.69 CLP−91.25%5.16%Công nghiệp Chế biến
IANSAEMPRESAS IANSA SA
113.461 B CLP29.500 CLP+3.58%159.893 K0.4712.352.39 CLP+1793.19%0.11%Công nghiệp Chế biến
CAMPOSINVERSIONES CAMPOS CHILENOS SA
40.196 B CLP41.000 CLP−4.65%1.677 K0.0210.174.03 CLP0.00%Công nghiệp Chế biến