Công ty Điện lực (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
21051.806B
Giá trị vốn hóa thị trường
29.770M
Khối lượng
+0.30%
Thay đổi
−8.13%
Hiệu suất Tháng
−9.65%
Hiệu suất Năm
−20.95%
Hiệu suất YTD
          
AESANDES AES ANDES S.A
82.700.71%0.58Bán2.155M838.433B-56.00
CGE CIA GRAL DE ELECTR
779.99-3.70%-30.01Bán3181636.116B34.7823.291221.00
COLBUN COLBUN S.A.
59.530.90%0.53Bán14.667M1032.880B21.672.721146.00
ECL ENGIE ENERGIA
454.950.00%0.01Bán163.556K473.989B4.9191.61846.00
EDELMAG ELEC MAGALLANES SA
6000.000.00%0.00Bán2.100K78.488B14.68408.82
ENELAM ENEL AMERICAS SA
99.950.44%0.44Mua82.760M10677.747B12.078.2516731.00
ENELCHILE ENEL CHILE SA
38.151.87%0.70Mua73.517M2559.163B7.524.922202.00
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
178.340.00%0.00Bán27.066K1462.701B4.7337.70670.00
MINERA MINERA VALPARAISO
11967.00-0.94%-113.00Bán1.854K1495.875B1148.00
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
1300.000.00%0.00Bán125796.413B7.93163.972.00
Tải thêm