Các công ty của Các công ty Chile hoạt động trong một ngành: công ty điện lực

Danh sách sau có Các công ty Chile hoạt động trong cùng ngành, công ty điện lực. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như MINERA VALPARAISO hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như MINERA VALPARAISO, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ENELAMENEL AMERICAS SA
9.763 T CLP91.000 CLP−1.37%51.393 M1.0913.596.70 CLP1.10%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ENELCHILEENEL CHILE SA
4.046 T CLP58.500 CLP−2.39%50.327 M0.936.399.16 CLP−49.41%9.75%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
2.694 T CLP328.420 CLP−0.51%351.9 K2.095.3361.66 CLP−15.36%7.26%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
COLBUNCOLBUN S.A.
2.199 T CLP125.400 CLP−1.65%7.633 M0.386.7218.65 CLP+24.12%11.73%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MINERAMINERA VALPARAISO
1.941 T CLP15528.000 CLP+2.06%3200.187.022212.11 CLP−24.24%10.91%Công ty dịch vụ công cộng
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
1.47 T CLP2400.000 CLP0.00%7410.558.17293.71 CLP−3.44%11.05%Công ty dịch vụ công cộng
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
866.874 B CLP823.000 CLP−1.44%471.029 K0.38−353.54 CLP−5.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AESANDESAES ANDES S.A
840.508 B CLP81.000 CLP0.00%1.287 K0.06−13.52 CLP−157.51%26.34%Công ty dịch vụ công cộng
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
575.953 B CLP285.140 CLP0.00%11.125 K1.9247.645.99 CLP−68.54%2.00%Công ty dịch vụ công cộng
ENELDXCHENEL DISTRIBUCION CHILE SA
563.864 B CLP490.000 CLP0.00%1.503 K0.7440.2712.17 CLP−15.99%1.01%Công ty dịch vụ công cộng
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
66.715 B CLP5100.000 CLP0.00%1800.0712.09421.97 CLP−22.85%5.84%Công ty dịch vụ công cộng
CCGETCGE TRANSMISION SA
70.000 CLP0.00%1.377 K0.04Công ty dịch vụ công cộng