Công ty Điện lực (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
23209.790B
Giá trị vốn hóa thị trường
34.493M
Khối lượng
−0.98%
Thay đổi
+14.95%
Hiệu suất Tháng
+11.27%
Hiệu suất Năm
+14.66%
Hiệu suất YTD
           
AESANDES AES ANDES S.A
122.000.00%0.00Bán249.869K30484018.001265.951B-60.51
CGE CIA GRAL DE ELECTR
433.000.00%0.00Mua1.238K536054.00874.615B-4.87861.00
COLBUN COLBUN S.A.
83.111.23%1.01Bán53.882M4478137977.371457.431B2.9228.091193.00
ECL ENGIE ENERGIA
485.003.49%16.36Bán348.873K169203405.00510.855B-41.34866.00
ENELAM ENEL AMERICAS SA
117.500.00%0.00Mua42.762M5024555092.5012605.599B-0.5416461.00
ENELCHILE ENEL CHILE SA
37.15-2.49%-0.95Mua70.926M2634901376.202569.538B2.692215.00
ENELDXCH ENEL DISTRIB CHILE
425.00-28.57%-170.00Bán Mạnh20.000K8500000.00489.065B22.9325.94556.00
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
170.49-4.22%-7.51Mua182.167K31057653.651398.317B15.8211.25658.00
MINERA MINERA VALPARAISO
10730.000.00%0.00Bán1191276870.001341.250B4.072633.251195.00
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
1138.000.00%0.00Bán5.560K6327280.00697.168B5.96191.032.00
Tải thêm