Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
217546.748B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.877K
Khối lượng
+1.48%
Thay đổi
−3.10%
Hiệu suất Tháng
+22.18%
Hiệu suất Năm
+20.55%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
6450.001.57%100.00Bán27.848K179619600.002897.991B4.381451.01
BETLAN_DOS BETLAN DOS SA
2.000.00%0.00Bán88.235K176470.0081.892B34.420.06
C CITIGROUP INC
67.903.03%2.00Bán1.190K80801.00106400.079B6.168757.20210000.00
CALICHERAA PAMPA CALICHERA SA
330.000.00%0.00Mua5.000K1650000.00841.900B5.2063.502.00
CALICHERAB PAMPA CALICHERA SA
270.000.00%0.00Bán338910.00841.900B4.3863.502.00
CCL CITIGROUP INC
55331.000.00%0.00Bán155331.00106400.079B6.368757.20210000.00
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA
360500.000.00%0.00Mua1360500.003.244B-2711.11
CUPRUM AFP CUPRUM SA
28.470.00%0.00Bán5.000K142349.99363.569B7.523.791377.00
GASCOINV GASCO INVERSIONES
200.000.00%0.003.260K652000.00
GRPARGOSCL GRUPO ARGOS S.A.
2568.000.00%0.00Theo dõi7111825848.002630.345B25.35101.28
MARINSA MARITIMA DE INVERS
43.740.00%0.00Bán13.500K590490.03123.128B1.2834.19
SECURITY GRUPO SECURITY SA
111.99-0.89%-1.01Bán3.292M368659657.02456.784B5.1621.913256.00
UNESPA INV UNESPA SA
386.000.00%0.00Mua3.626K1399636.007.720B20.2119.103.00
Tải thêm