Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
8917.692B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.744M
Khối lượng
+1.59%
Thay đổi
−6.39%
Hiệu suất Tháng
+39.40%
Hiệu suất Năm
−1.19%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AAISAADM AMERICANA DE I
161.800 CLP4.39%6.800 CLP
Sức mua mạnh
46.519K7.527M
ANTARCHILEANTARCHILE SA
6600.000 CLP0.12%7.600 CLP
Bán
20.559K135.689M3.009T CLP2.722423.89 CLP
BETLAN_DOSBETLAN DOS SA
2.000 CLP0.00%0.000 CLP
Bán
14.894K29.788K81.892B CLP50.630.04 CLP
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SA
700.000 CLP7.86%51.000 CLP
Sức mua mạnh
4.897K3.428M1.736T CLP3.69189.75 CLP1
GASCOINVGASCO INVERSIONES
200.000 CLP0.00%0.000 CLP
Bán
10020K
NITRATOSNITRATOS DE CHILE
2.905 CLP0.00%0.000 CLP
Bán
161.22K468.344K437.61B CLP2.131.36 CLP2
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
8.781 CLP0.01%0.001 CLP
Bán
909.146K7.983M1.544T CLP2.333.76 CLP14
ORO_BLANCOSOCD INV ORO BLANC
7.509 CLP2.86%0.209 CLP
Bán
28.015M210.365M1.552T CLP2.762.65 CLP2
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE
250.000 CLP0.00%0.000 CLP
Mua
2.89K722.5K557.948B CLP2.7590.94 CLP1