Các công ty của Các công ty Chile hoạt động trong một ngành: tập đoàn tài chính

Danh sách sau có Các công ty Chile hoạt động trong cùng ngành, tập đoàn tài chính. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ANTARCHILE SA hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ANTARCHILE SA, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANTARCHILEANTARCHILE SA
3.742 T CLP8200.000 CLP+2.29%56.151 K3.9518.80436.21 CLP−74.91%9.11%Tài chính
Sức mua mạnh
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
1.648 T CLP9.368 CLP+0.82%18.136 M14.124.931.90 CLP−49.48%16.98%Tài chính
Sức mua mạnh
CALICHERABPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
1.598 T CLP616.020 CLP0.00%4000.244.77129.04 CLP−48.44%4.81%Tài chính
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
1.598 T CLP620.430 CLP0.00%370.074.81129.04 CLP−48.44%23.12%Tài chính
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
1.371 T CLP6.451 CLP−0.81%11.768 M0.284.761.36 CLP−48.80%3.18%Tài chính
Sức mua mạnh
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE SA
634.177 B CLP285.000 CLP0.00%9000.224.9457.65 CLP−52.38%19.87%Tài chính
NAVARINONAVARINO SA
225.997 B CLP1593.000 CLP0.00%4010.154.72337.78 CLP−61.53%9.87%Tài chính
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
213.912 B CLP75.990 CLP0.00%6.613 K0.154.0618.73 CLP+6.37%21.50%Tài chính
SIEMELINVERSIONES SIEMEL SA
112.402 B CLP310.010 CLP0.00%12.441 K2.778.2837.43 CLP−61.42%3.51%Tài chính
BBETLAN_DOSBETLAN DOS SA
81.892 B CLP2.000 CLP0.00%10.6 K0.7766.230.03 CLP+3.42%0.00%Tài chính
TRICAHUEINVERSIONES TRICAHUE
40.067 B CLP1199.900 CLP0.00%210.018.88135.13 CLP+3.64%11.68%Tài chính
QQUILICURAQUILICURA SA
22.174 B CLP1108.700 CLP0.00%790.1310.26108.01 CLP−35.01%15.00%Tài chính
INVERNOVAINVERNOVA SA
5.719 B CLP8.000 CLP0.00%713.186 K3.224.461.79 CLP+5.39%14.38%Tài chính
AAISAADM AMERICANA DE I
185.540 CLP−0.96%354.685 K1.67Tài chính