Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
191044.824B
Giá trị vốn hóa thị trường
417
Khối lượng
−0.93%
Thay đổi
−5.16%
Hiệu suất Tháng
+1.76%
Hiệu suất Năm
−0.05%
Hiệu suất YTD
          
CSCOCL CISCO SYSTEMS
43448.00-0.93%-408.001190800.685B23.131904.0379500.00
SONDA SONDA S.A.
279.64-0.23%-0.64Bán325.277K244.140B15.0518.6213252.00
Tải thêm