Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
2949.049B
Giá trị vốn hóa thị trường
42.336K
Khối lượng
−0.91%
Thay đổi
+3.22%
Hiệu suất Tháng
+29.05%
Hiệu suất Năm
+8.89%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AFPCAPITALADMINISTRADORA DE
250.000 CLP0.00%0.000 CLP
Bán
5513.75K780.942B CLP9.2227.12 CLP1.1K
BANVIDABANVIDA SA
396.280 CLP−2.83%−11.530 CLP
Mua
138.264K54.791M652.523B CLP5.7271.35 CLP
CUPRUMAFP CUPRUM SA
34.000 CLP−1.02%−0.350 CLP
Bán
4.444K151.096K438.658B CLP6.845.03 CLP1.281K
HABITATAFP HABITAT SA
487.060 CLP−0.41%−2.000 CLP
Theo dõi
18.294K8.91M489.06B CLP4.47109.43 CLP1.542K
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
31.500 CLP−3.08%−1.000 CLP
Bán Mạnh
334.304K10.531M64.156B CLP892
PROVIDAAFP PROVIDA
1596.600 CLP0.00%0.000 CLP
Mua
4.287K6.845M523.71B CLP3.96402.70 CLP1.866K