Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
2050.197B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.994M
Khối lượng
−1.31%
Thay đổi
−0.33%
Hiệu suất Tháng
+87.97%
Hiệu suất Năm
+44.80%
Hiệu suất YTD
          
BANVIDA BANVIDA SA
250.000.00%0.00Sức bán mạnh67400.016B2.9285.76
NITRATOS NITRATOS DE CHILE
1.020.00%0.00Mua4.992M154.105B3.140.333.00
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
4.240.59%0.03Mua1.724M745.770B5.690.7419.00
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
3.53-4.18%-0.15Bán49.162M750.305B6.200.593.00
Tải thêm