Bảo hiểm nhân thọ / Y tế (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
310.060B
Giá trị vốn hóa thị trường
27.540K
Khối lượng
−0.14%
Thay đổi
−5.66%
Hiệu suất Tháng
−30.52%
Hiệu suất Năm
−34.03%
Hiệu suất YTD
          
ILC INV LA CONSTRUCCIO
3100.60-0.14%-4.30Bán27.540K310.060B1.951593.89
Tải thêm