Kim loại / Khoáng sản khác (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
36961.712B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.276K
Khối lượng
−10.48%
Thay đổi
−15.53%
Hiệu suất Tháng
+138.98%
Hiệu suất Năm
+29.53%
Hiệu suất YTD
          
FCX FREEPORT-MCMORAN
30.95-10.68%-3.70Bán2.300K36346.150B19.481411.2224500.00
PUCOBRE SOCIEDAD PUNTA DEL
4990.001.06%52.40Bán830615.563B9.39526.021142.00
Tải thêm