Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

9
Cổ phiếu
81695.066B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.026K
Khối lượng
+19.68%
Thay đổi
+37.34%
Hiệu suất Tháng
+21.42%
Hiệu suất Năm
+22.28%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CAPCAP SA
6898.000 CLP−0.03%−2.000 CLP
Bán
37.538K258.937M1.028T CLP3.591917.20 CLP
CEMENTOSCEMENTOS BIO BIO
648.590 CLP−0.00%−0.020 CLP
Bán
199129.069K171.376B CLP9.9165.43 CLP1.327K
CINTACCINTAC SA
109.700 CLP0.36%0.390 CLP
Bán
33036.201K48.076B CLP−8.72 CLP
FCXCLFREEPORT-MCMORAN
36262.000 CLP33.32%9062.000 CLP
Mua
10362.62K49.773T CLP14.35
MASISAMASISA S.A.
39.500 CLP7.28%2.680 CLP
Mua
10.778M425.732M289.136B CLP5.856.61 CLP
MELONMELON SA
0.360 CLP0.00%0.000 CLP
Bán
4K1.44K100.603B CLP−0.01 CLP
NEMNEWMONT CORPORATIO
82.690 USD0.00%0.000 USD
Sức mua mạnh
504.135K31.91T CLP65.571227.21 CLP31K
POLPAICOCEMENTO POLPAICO
8040.000 CLP0.00%0.000 CLP
Theo dõi
18.04K205.199B CLP34.17235.32 CLP1.72K
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL
4800.100 CLP0.00%0.000 CLP
Sức mua mạnh
2991.435M598.421B CLP9.82489.01 CLP1.169K