Khoáng sản phi năng lượng

Các công ty Chile tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Các công ty Chile sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như FREEPORT-MCMORAN INC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như FREEPORT-MCMORAN INC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
FCXCLFREEPORT-MCMORAN INC
70.425 T CLP48670.000 CLP+78.93%2004.2543.511118.68 CLP−21.95%1.09%
Mua
NEMCLNEWMONT CORPORATION
45.796 T CLP39708.000 CLP+10.32%10.03−2638.54 CLP−397.11%3.26%
Mua
XCLUNITED STATES STEEL CORP
7.384 T CLP40449.000 CLP0.00%100.2112.123338.35 CLP−38.01%0.54%
Mua
GRPARGOSCLGRUPO ARGOS S.A.
3.118 T CLP3075.000 CLP0.00%30.002.421271.32 CLP+473.72%3.61%
Mua
CEMARGOSCLCEMENTOS ARGOS SA
2.291 T CLP2070.000 CLP0.00%5000.3442.2948.95 CLP+68.39%4.15%
Mua
CAPCAP SA
996.072 B CLP6665.000 CLP−0.08%107.239 K0.52−188.46 CLP−138.77%10.10%
Theo dõi
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
737.612 B CLP5900.900 CLP0.00%5000.396.66886.29 CLP−50.29%15.49%
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
680.328 B CLP5457.100 CLP+9.14%5.039 K4.3926.42206.53 CLP−57.77%1.26%
POLPAICOCEMENTO POLPALCO SA
205.199 B CLP8040.000 CLP0.00%160.21−185.05 CLP−220.45%1.91%
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
185.483 B CLP702.000 CLP0.00%600.036.39109.90 CLP+95.94%3.56%
MASISAMASISA S.A.
152.311 B CLP20.360 CLP+0.30%7.195 M2.53−6.11 CLP+70.75%51.75%
CINTACCINTAC SA
120.11 B CLP83.420 CLP−3.50%323.797 K1.67−74.46 CLP+24.07%0.00%
CINTAC_OSACINTAC SA
120.11 B CLP9.000 CLP0.00%21.025 K−74.46 CLP+24.07%0.00%
MELONMELON SA
100.603 B CLP0.360 CLP0.00%50 K0.10211.760.00 CLP0.00%