BK OF AMERICA CORP
BAC BCS

BAC
BK OF AMERICA CORP BCS
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

BAC Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Các Ngân hàng lớn
Bank of America Corporation là một công ty trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng và một công ty tài chính. Công ty là một tổ chức tài chính, phục vụ người tiêu dùng cá nhân và những người khác bằng một loạt các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, đầu tư, quản lý tài sản và các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài chính và rủi ro khác. Công ty, thông qua ngân hàng và các chi nhánh phi ngân hàng khác trên khắp Hoa Kỳ và trên thị trường quốc tế, cung cấp một loạt các dịch vụ và sản phẩm tài chính ngân hàng và phi ngân hàng thông qua bốn phân khúc kinh doanh: Ngân hàng tiêu dùng, bao gồm Tiền gửi và Cho vay tiêu dùng; Quản lý tài sản và đầu tư toàn cầu, bao gồm hai lĩnh vực kinh doanh chính: Quản lý tài sản toàn cầu Merrill Lynch và Quỹ tín thác Mỹ, Quản lý tài sản riêng của Ngân hàng Mỹ; Ngân hàng toàn cầu, cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến cho vay; Thị trường toàn cầu, cung cấp dịch vụ bán hàng và giao dịch và Tất cả các lĩnh vực kinh doanh Khác, bao gồm các khoản đầu tư cổ phần, phân bổ chi phí còn lại và các khoản khác.

Tin tức